Instrument

Gratis inkoopmanagementscan

Gemiddeld 70 procent van alle bestedingen bij woningcorporaties betreft inkoop- en contractmanagement. Om ervoor te zorgen dat toeleveranciers continu blijven presteren in het belang van de corporatiedoelstellingen is goed inkoopmanagement een belangrijk middel.

Het NIC heeft samen met de Haagse Hogeschool het Zelfscan InkoopProfessionaliteit-model, kortweg het NIC-ZIP-model ontwikkeld. Aan de hand van een zelfscan, bestaande uit elf dimensies, krijgt u een volledig beeld van uw inkooporganisatie. Aan de hand van 30 vragen bepaalt de scan de professionaliteit en biedt het model adviezen om de professionaliteit te verhogen.  

Met een kwalitatieve inkoopanalyse (ook wel: inkoopaudit of inkoopscan) krijgt u inzicht in de inkoopprocessen, de inkooporganisatie, methoden en systemen en tot welke resultaten die leiden. Aan de hand van de kwalitatieve inkoopanalyse bepaalt u de inkoopvolwassenheid van uw organisatie. Het volwassenheidsniveau en ambitieniveau van een organisatie bepalen welke vervolgstappen een corporatie kan zetten om inkoop verder te professionaliseren (zie ook leidraad inkoopbeleid). 

De inkoopmanagementscan meet de volgende dimensies op volwassenheid:

 • Inkooporganisatie
 • Inkoopbeleid
 • Inkoopprocessen
 • Interne klant
 • HRM / Personeel
 • Contract- en leveranciersmanagement
 • Informatiemanagement en -technologie
 • Inkoopprestatiemanagement
 • Categoriemanagement
 • Duurzaam inkopen
 • Strategisch kostenmanagement

Aedes-leden kunnen gratis het niveau van hun inkoopmanagement meten door het invullen van de inkoopmanagementscan. Na het invullen van de scan geeft het gratis adviesrapport aanbevelingen voor verbetering van het inkoopmanagement.