Einde aan mantelovereenkomst Aedes met Aon

Met ingang van 1 januari 2021 heeft Aedes geen mantelovereenkomst meer afgesloten met Aon. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste mantelovereenkomsten minimaal werden gebruikt. Daarom is Aedes al in 2019 begonnen met het afbouwen van deze overeenkomsten.

Er is toen gekozen om geen nieuwe aanbestedingen meer te starten en de huidige overeenkomsten nog één maal te verlengen. 2020 was dan ook het laatste jaar dat woningcorporaties via Aedes gebruik konden maken van de mantelovereenkomst met Aon.

Dienstverlening van Aon

De dienstverlening van Aon aan corporaties blijft wel bestaan, want Aon heeft met hen individuele overeenkomsten afgesloten. Aangezien Aedes geen juridische partij is in deze overeenkomst, kunt u nog steeds van deze diensten gebruik blijven maken. Aon heeft hierover een brief gestuurd naar alle deelnemers.

Collectiviteitskorting

De collectiviteitskorting is de afgelopen jaren erg omlaag gegaan van 10/15 procent in 2018 tot 5 procent in 2020. In 2021 krijgen Aedes-leden via de mantelovereenkomst nog maar 3,5 procent. De verwachting is dat dit in 2022 nog minder is of dat er zelfs helemaal geen korting meer gegeven mag worden. De overheid heeft namelijk besloten dat deze kortingen moeten verdwijnen.

Dat is ook één van de redenen geweest voor Aedes om met de mantelovereenkomst te stoppen. Om een nieuwe overeenkomst af te sluiten moet er een volledig nieuwe aanbesteding gedaan worden, terwijl dit geen voordeel meer oplevert omdat de kortingen verdwijnen.

Overgangsjaar

2021 is een overgangsjaar. Wij adviseren u om dat jaar te gebruiken om te bepalen wat uw corporatie in 2022 wil gaan doen. Overeenkomsten afsluiten via een tussenpersoon zoals Aon (of een andere verzekeringsadviseur) of rechtstreeks via één van de vele zorgverzekeraars.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via de mail stellen aan Gaby van der Peijl.