Binnenkort: de Aedes TCO-tool

Kijkt u wel eens naar de totale kosten van het bezit van uw woningcorporatie op de lange termijn? Van aanschaf tot exploitatie? Bij een Total Cost of Ownership (TCO)-benadering doet u dat. Afdelingen werken hierbij samen om de totale kosten van het bezit te verminderen. Niet door te sturen op de laagste prijs, maar door het creëren van inzicht en het nemen van strategische beslissingen.

Lange termijn benadering

Met inzichten vanuit de TCO-benadering kan uw corporatie een betere keuze maken voor het vastgoed. Met zo’n integrale lange termijn benadering doorbreekt u het korte termijn denken. U laat uw investeringskeuzes dan niet alleen afhangen van de hoogte van de stichtingskosten. Maar u houdt rekening met alle exploitatiekosten die u nog jarenlang moet betalen. Bij het ontwikkelen van gebouwen betrekt u niet alleen de ontwikkelingsafdeling, maar ook de beheerafdeling en visa versa.

Binnenkort: Aedes TCO-tool

Binnenkort stelt Aedes de Aedes TCO-tool beschikbaar. Hiermee kunt u deze interne samenwerking stimuleren, inzicht krijgen in de totale kosten op lange termijn en de samenwerking met de markt verbeteren. Samen met verschillende corporaties en diverse marktpartijen is de Aedes TCO-tool ontwikkeld door Wereldstad.

TCO en LCC

Door de Total Cost of Ownership (TCO), te combineren met de Life Cycle Cost (LCC) wordt de volledige kostenstructuur inzichtelijk. Deze LCC bestaat uit technische levensduurkosten die project- en productgebonden zijn én kosten voor verbeter- en instandhoudingsonderhoud. Nadat u deze gegevens heeft ingevoerd, voert u ook de TCO-gegevens in. Dit zijn de economische levensduurkosten en proceskosten, denk aan de stichtings- en exploitatiekosten.

Werking Aedes TCO-tool

De Aedes TCO-tool is een invulmodel en een handleiding. De tool is gevuld met standaard bedragen voor lichte en zware ingrepen voor het onderhoud. Makkelijk voor corporaties die deze data niet één, twee, drie kunnen produceren. Heeft uw corporatie deze data wel beschikbaar, dan kunt u uw eigen data als vertrekpunt gebruiken.

De Aedes TCO-tool houdt met heel veel rekening: de NTA 8800, de indeling complexen op basis van vaste variabelen, conditiescores, indexering, verschillende btw-tarieven en nog veel meer. Ook stuurt u ermee op veiligheid, gezondheid en leefbaarheid.

Vervolgstappen

Op 3 juni 2021 lanceert Aedes de eerste versie van de Aedes TCO-tool. Het opgestelde rekenmodel om de LCC/TCO te berekenen is compleet, eenvoudig te gebruiken en logisch opgebouwd. Voor het gebruik van de tool maakt Wereldstad een handleiding met stappenplan. Daarnaast volgt er een aantal kennissessies om het gebruik en de toepassing van de tool uit te leggen. Heeft u meer verdieping nodig, dan kunt u ook een op een afspreken met Wereldstad.

Als de tool door voldoende corporaties is gebruikt volgt een evaluatie, waarna het model kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld rendementsberekeningen, verschillende scenario’s, woonlastenberekeningen en kosten van energie reducerende maatregelen.

Integrale aanpak

De TCO-aanpak kenmerkt zich door integraliteit. Aedes en Wereldstad vinden het belangrijk dat zowel de corporaties als de vastgoedonderhoudsbedrijven zich herkennen in de Aedes TCO-tool en zijn daarom nauw betrokken bij de realisatie. De werkgroep bestaat uit veertien corporaties en drie vastgoedonderhoudsbedrijven (Hagemans Vastgoedonderhoud, Smits Vastgoedzorg en Heko Vastgoedonderhoud). Het intellectueel eigendom is van Wereldstad.