Proces

Contractmanagement

Inkoop- en contractmanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Contractmanagement is een fase in het inkoopproces (zie ook praatplaat inkoopproces). Het volgt op het inkooptraject waarin het initiatief wordt genomen om afspraken met een leverancier te maken, die worden vastgelegd in de overeenkomst. Na het sluiten van een overeenkomst volgt het managen van de overeenkomst. Een belangrijk onderdeel van contractmanagement is contractbeheer. Contractbeheer is gericht op het digitaal bewaren, administratief beheren en bewaken van rechtsgeldig ondertekende overeenkomsten. 

Het doel van contractmanagement is het erop toezien dat partijen gemaakte afspraken nakomen voor het beperken van risico’s, optimale benutting van het contract en het behalen van kostenbesparingen. Afspraken vanuit de overeenkomst worden in de organisatie ingevoerd. Daarnaast worden afspraken in de gaten gehouden en besproken met intern en externe betrokkenen. Simpel gezegd is contractmanagement erop toezien dat opdrachtgever en de huurder krijgen waar zij recht op hebben.

Contractmanagement levert het volgende op:

  • Benutten van kwaliteiten van de leverancier;
  • Inzicht in prestaties van een leverancier in zijn geheel, in plaats van per opdracht;
  • Gestroomlijnde samenwerking tussen leverancier en opdrachtgever;
  • Betere interne en externe communicatie;
  • Inzicht in risico’s;
  • Beperken van juridische en commerciële risico’s;
  • Kostenbesparingen;
  • Het verkrijgen van betere meet- en sturingsmogelijkheden;
  • Input ter voor¬bereiding van prestatiegesprekken;
  • Betere interne verdeling van tijd en capaciteit.