Inkoopvoordeel

Ook in 2019 korting op collectieve zorgverzekering voor Aedes-leden

Via Aon krijgen Aedes-leden tot 15 procent korting op de collectieve zorgverzekering bij Aevitae met VGZ als risicodrager en bij Zilveren Kruis.

Aanbod Zilveren Kruis en Aevitae/VGZ

Korting Zilveren Kruis
Zilveren Kruis Achmea biedt de (gepensioneerde) medewerkers en hun gezinsleden in 2019:

 • Drie verschillende basisverzekeringen met 7,5 procent korting.
 • Een korting van 12,5 procent op de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.
 • De premie van de Zilveren Kruis (Basis Zeker) bedraagt in 2019 117,43 euro per maand (inclusief 7,5 procent korting).
 • De premies van de aanvullende verzekeringen stijgen wisselend. Dit is afhankelijk van het gekozen pakket en de leeftijd.
 • Bij jaarlijkse vooruitbetaling is er 2 procent extra korting, bij halfjaarlijkse betaling is dit 0,75 procent.

Korting Aevitae/VGZ
VGZ biedt de (gepensioneerde) medewerkers en hun gezinsleden in 2019:

 • Basisverzekeringen Ruime Keuze en Eigen Keuze: 10 procent korting.
 • Aanvullende verzekeringen (exclusief de doelgroeppakketten): 10 procent korting.
 • Tandartsverzekeringen 5 procent korting.
 • De premie voor de VGZ Ruime Keuze basisverzekering bedraagt in 2019 108,86 euro per maand (inclusief 10 procent korting).
 • De premies van de aanvullende verzekeringen stijgen wisselend. Dit is afhankelijk van het gekozen pakket.

Algemeen
Het eigen risico blijft in 2019 voor alle verzekeraars gelijk, dit is 385 euro.

Veranderingen in de Basisverzekering
Naast wijzigingen in de premie zijn er per 1 januari 2019 enkele veranderingen in de dekking en
de voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

 • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI). De GLI richt zich op het tegengaan van overgewicht.
 • Zittend ziekenvervoer. De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer.
 • Oefentherapie bij COPD. Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling.

Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgekleed met het volgende:

 • Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die nu ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het basispakket.

Veranderingen in aanvullende verzekeringen

Zilveren Kruis
Zilveren Kruis voert enkele wijzigingen door in de aanvullende verzekeringen. Alle wijzigingen per aanvullende verzekering vanaf Ster 1 vindt u via: Wijzigingen Zilveren Kruis.

De belangrijkste wijzigingen voor 2019 zijn:

 • Voor de aanvullende verzekeringen heeft Zilveren Kruis een leeftijdsafhankelijke premie gebaseerd op 2 leeftijdscategorieën: 18 t/m 29 en 30 jaar en ouder.
 • Alternatieve geneeswijze

De maximale jaarvergoeding voor alternatieve zorg wordt de aanvullende verzekering vanaf ster 2 verlaagd.

 • Fysiotherapie

Verlaging maximum aantal behandelingen fysiotherapie in ster 4. Verhoging premie ster 3 door hogere kosten fysiotherapie.

 • Eigen bijdrage (EB) Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS)

De EB GVS in de Basisverzekering wordt per 1 januari 2019 gemaximeerd op 250 euro. De vergoeding voor alle eigen bijdragen van geneesmiddelen (GVS, ADHD en anticonceptie) gaan uit alle aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis.

 • Orthodontie

Voor nieuwe verzekerden geldt dat er van 1 januari 2019 een wachttijd van 1 jaar voor de vergoeding van orthodontie is. Dit betekent dat verzekerden tijdens de wachttijd premie betaalt, maar nog geen vergoeding krijgt.

Aevitae/VGZ
Aevitae voert onderstaande wijzigingen door in de aanvullende verzekeringen.

Reisvaccinaties
Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. VGZ vergoedt de kosten van deze aanbieders volledig uit het budget voor preventie.

Vervangende mantelzorg
Voor vervangende mantelzorg hebben wij in 2019 geen aanbieders waarmee wij een contract hebben. Vraag vervangende mantelzorg altijd aan via de VGZ Zorgadviseur.

Valpreventie
Vanaf 2019 kan men 1 keer per jaar een cursus valpreventie volgen bij een aangewezen aanbieder. De hoogte van de vergoeding van maximaal 50 euro per kalenderjaar, blijft gelijk.

Gezondheidstest
In 2019 kunt u voor een gezondheidstest ook terecht bij andere zorgverleners die wij aanwijzen, naast de huisarts, bedrijfsarts en medisch specialist. De zorgverleners vindt u in de Zorgzoeker van VGZ.

*Let op! Dit zijn alleen de belangrijkste wijzigingen in het kort. Op www.aevitae.nl/aedes vindt u het uitgebreide en complete vergoedingenoverzicht.

Wettelijke premies en Eigen Risico 2019
In onderstaande tabel worden cijfers over de inkomensafhankelijke bijdrage en de nominale premie weergegeven alsmede het vastgestelde verplichte Eigen Risico.

Wettelijk vastgestelde premies ZVW-verzekeringen 2018 2019
Inkomensafhankelijke bijdrage (normaal tarief) 6,90% 6,95%
Inkomensafhankelijke bijdrage (verlaagd tarief) 5,65% 5,70%
Verplicht eigen risico

€ 385

€ 385

 

Overstappen per 1 januari 2019
In de Zorgverzekeringswet is vastgelegd dat verzekerden jaarlijks mogen wisselen van verzekeraar. Verzekerden hebben tot en met 31 december 2018 de mogelijkheid om op te zeggen. Vervolgens heeft men tot 1 februari 2019 de tijd om zich bij een nieuwe verzekeraar aan te melden. De verzekering gaat dan met terugwerkende kracht, op 1 januari 2019 in.

Zilveren Kruis en Aevitae/VGZ biedt zowel de werkgever als werknemer de mogelijkheid online gegevens te raadplegen.

Informeren van uw werknemers
Zilveren Kruis en Aevitae/VGZ hebben uiterlijk 12 november 2018 een prolongatievoorstel 2019 met alle wijzigingen voor 2019 aan uw medewerkers gestuurd, die al bij Zilveren Kruis of Aevitae/VGZ verzekerd zijn.

Daarnaast kunt u als werkgever uw medewerkers ook attent maken op dit aantrekkelijke aanbod. Zilveren Kruis en Aevitae/VGZ kunnen u daarvoor informatiemateriaal aanleveren.

Brochures en aanvraagformulieren
Meer informatie over de verschillende verzekeringen vindt u in onderstaande documenten.

Meer informatie
Voor meer informatie over het overstappen, het eventuele informeren van medewerkers of een bespaarcheck kunnen woningcorporaties terecht bij: