Ook in 2020 korting op collectieve zorgverzekering voor Aedes-leden

Via Aon krijgen Aedes-leden tot 5 tot 10 procent korting op de collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae.

In 2020 is de korting op de premie van een collectieve basisverzekering bij alle zorgverzekeraars maximaal 5 procent. Deze maximale collectiviteitskorting van vijf procent geldt ook voor de leden van Aedes in 2020.

Aanbod 2020 Zilveren Kruis en Aevitae

Korting Zilveren Kruis
Zilveren Kruis Achmea biedt de (gepensioneerde) medewerkers en hun gezinsleden:

 • Drie verschillende basisverzekeringen met 5 procent korting.
 • Een korting van 10 procent op de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.
 • De premie van Zilveren Kruis (Basis Zeker) bedraagt 119,18 euro per maand (inclusief 5 procent korting).
 • Bij jaarlijkse vooruitbetaling is er 2 procent extra korting, bij halfjaarlijkse betaling is dit 0,75 procent.

Korting Aevitae
Aevitae heeft de samenwerking met VGZ per 1 januari 2020 beëindigd. Hiervoor komt per 1 januari 2020 Eucare in de plaats. Eucare is een nieuwe zorgverzekeraar die is toegetreden in de Nederlandse markt en een vergunning heeft ontvangen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de aangeboden pakketten.

Aevitea biedt de (gepensioneerde) medewerkers en hun gezinsleden:

 • Twee verschillende basisverzekeringen met 5 procent korting.
 • Aanvullende verzekeringen (exclusief de doelgroep pakketten): 10 procent korting.
 • Tandartsverzekeringen 5 procent korting.
 • De premie voor de Natura basisverzekering bedraagt  118,71 euro per maand (inclusief 5 procent korting)

Algemeen

Het eigen risico blijft in 2020 voor alle verzekeraars gelijk, dit is 385 euro.

Wijzigingen

Alle wijzigingen in de basis- en aanvullingen verzekering vindt u in de brief van Aon aan Aedes over de collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae via Aedes.

Overstappen per 1 januari 2020

In de Zorgverzekeringswet is vastgelegd dat verzekerden jaarlijks mogen wisselen van verzekeraar. Verzekerden hebben tot en met 31 december 2019 de mogelijkheid om op te zeggen. Vervolgens heeft men tot 1 februari 2020 de tijd om zich bij een nieuwe verzekeraar aan te melden. De verzekering gaat dan met terugwerkende kracht, op 1 januari 2020 in.

Informeren van werknemers

Zilveren Kruis en Aevitae hebben uiterlijk 12 november 2019 een prolongatievoorstel 2020 met alle wijzigingen voor 2020 aan uw medewerkers gestuurd indien zij al bij Zilveren Kruis of Aevitae verzekerd zijn.

Daarnaast kunt u als werkgever uw medewerkers ook attent maken op dit aantrekkelijke aanbod. Indien u gebruik wil maken van deze collectiviteiten laat het Aon dan weten, zij kunnen dan voor u een collectiviteitnummer aanvragen.

Brochures en aanvraagformulier

 1. Brief van Aon aan Aedes over de collectieve zorgverzekering
 2. Premietabel Zilveren Kruis 
 3. Premietabel Aevitea/Eucare
 4. Vergoedingenoverzicht 2020 Aevitea/Eucare Basisverzekering Natura
 5. Vergoedingenoverzicht 2020 Aevitea/Eucare Basisverzekering Restitutie
 6. Vergoedingenoverzicht 2020 Aanvullende verzekeringen Aevitea/Eucare Goed, Beter en Best
 7. Vergoedingenoverzicht 202 Aevitea/Eucare Tand Goed, Tand Beter en Tand Best
 8. Belangrijkste wijzigingen 2020 Zilveren Kruis
 9. Vergoedingenwijzer 2020 Zilveren Kruis 
 10. Aanvraagformulier collectief contract Zilveren Kruis 

Meer informatie

Voor meer informatie over het overstappen, het eventuele informeren van medewerkers kunnen woningcorporaties terecht bij: