Aedes-brochure: Financiële inkoopvoordelen

Aedes streeft naar een professionele uitvoering van opdrachten. Er is een groeiende maatschappelijke behoefte aan transparantie en de omvang van opdrachten is groot. Corporaties kunnen hun huurders helpen met een betere betaalbaarheid en kwaliteit van woningen door hun taken ook bedrijfsmatig op de juiste manier uit te oefenen. Dit kunnen zij onder andere doen door gebruik te maken van ledenvoordeel. In de brochure Financiële inkoopvoordelen leest u daar meer over.  

Aedes heeft voor haar leden met een aantal leveranciers contractuele afspraken gemaakt. Feitelijk heeft Aedes voor u het inkooptraject doorlopen. Naast financieel voordeel is er ook sprake van betere voorwaarden en condities. De partijen waar afspraken mee zijn gemaakt zijn opgenomen in deze brochure

Financiële inkoopvoordelen (bedrijfslasten verkleinen)
Of het nu gaat om energiemaatregelen, bureaustoelen, paperclips, verzekeringen, of het onderhoud van kantoorgebouwen of het wagenpark. Bij al deze inkoopactiviteiten ondersteunt Aedes haar leden door op landelijk niveau scherpe afspraken te maken met aanbieders tegen uitstekende prestaties. Dit levert corporaties specifieke inkoopvoordelen op. Tevens besparen corporaties op hun bedrijfskosten omdat het volledige inkoopproces al voor u is uitgevoerd. U kunt rechtstreeks met de leveranciers uit deze brochure contact opnemen voor meer informatie.