Aedes Inkoop ABC

Inkoop, Aanbesteden, Contract- en Leveranciersmanagement maken gebruik van diverse begrippen, die soms op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden. Zo was er bijvoorbeeld verwarring ontstaan over de termen rond aanbesteden voor woningcorporaties en aanbesteden voor overheidsdiensten. Aedes bundelde daarom uitleg over de begrippen uit het inkoopproces in het Aedes Inkoop ABC.

U vindt hierin alle belangrijke termen met uitleg uit de Leidraad Aanbesteden, Inkoop, Contract- en Leveranciersmanagement. Op die manier is het voor iedereen duidelijk wat ermee wordt bedoeld. Dit helpt u bij het vormgeven van uw inkooporganisatie. 

Download

Aedes Inkoop ABC