Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen geen grote gevolgen voor woningcorporaties

Alle verenigingen en stichtingen moeten op 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Voor woningcorporaties heeft dat geen grote gevolgen, een directe statutenwijziging is dan ook niet noodzakelijk. Voor corporaties is al veel geregeld in de Woningwet.

De Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

WBTR op een rijtje

Voor woningcorporaties is een directe statutenwijziging niet nodig met de invoering van de WBTR. Voor wie er meer over wil weten heeft VBTM advocaten in opdracht van Aedes op een rijtje gezet wat de WBTR voor corporaties betekent. Voor corporaties is al veel geregeld in de Woningwet.

Update modelstatuten en -reglementen in voorbereiding

De komende aanpassingen van de Woningwet zullen wel een statutenwijziging vragen. Hiervoor is Aedes samen met de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en een aantal leden van het Netwerk Bestuurssecretarissen gestart met de update van de huidige modelstatuten en -reglementen. We verwachten dat die in september 2021 klaar zijn waarna we ze op de websites van Aedes en de VTW beschikbaar kunnen stellen.