Onderzoek naar ethisch leiderschap bij woningcorporaties

Toezichthouders, bestuurders en leidinggevenden bij woningcorporaties vertonen net zoveel ethisch leiderschap als in andere sectoren. Dat concludeert Wouter Bloemberg, zelf werkzaam bij woningcorporatie Domesta in Emmen, die in het kader van zijn MBA-opleiding onderzoek deed naar de integriteit en morele besluitvorming van leidinggevenden van corporaties.

830 medewerkers en 43 bestuurders van 49 verschillende woningcorporaties namen deel aan het onderzoek. Bloemberg stelde medewerkers, leidinggevenden en bestuurders vragen over de integriteit en morele besluitvorming van hun leidinggevenden. Uitgangspunt voor de antwoorden was het gedrag van leidinggevenden en toezichthouders, zoals dat dat door de respondenten wordt waargenomen en ervaren.

Conclusies
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  1. Toezichthouders, bestuurders en leidinggevenden vertonen net zoveel ethisch leiderschap als leidinggevenden in andere sectoren.
  2. Medewerkers bij woningcorporaties zijn zich in hoge mate bewust van morele dilemma’s en de gevolgen die deze kunnen hebben voor anderen.
  3. Medewerkers bij woningcorporaties zijn bij het beoordelen van een moreel dilemma meer gericht op anderen en de maatschappij, dan op zichzelf. Morele waarden als eerlijkheid en integriteit krijgen prioriteit boven zaken als macht en invloed.

Actieve aandacht voor integriteit
Inmiddels hebben verschillende woningcorporaties de resultaten van hun corporatie opgevraagd om deze te vergelijken met de algemene uitkomsten van het onderzoek. Dit laat zien dat woningcorporaties actief bezig zijn met ethiek en integriteit. 

Volgens Aedes laat het onderzoek zien dat leidinggevenden bij woningcorporaties door de eigen medewerkers in het algemeen als eerlijk en integer worden gezien. Het communiceren over ethische dilemma’s en integriteit verdient aandacht, volgens Aedes.