Overzicht wet- en regelgeving voor bedrijfsjuristen van corporaties

Bedrijfsjuristen van leden van Aedes hebben een overzicht gemaakt van veranderingen in de wet- en regelgeving die woningcorporaties raken. In de community Bedrijfsjuristen van Aedes delen zij deze lijst.

De komende wijzigingen zijn bovendien voorzien van een kleur naar risicoklasse. De Wet open overheid, bijvoorbeeld, laat corporaties vallen onder de openbaarheidsplicht uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) maar vormt geen groot risico. De Wet maatregelen middenhuur daarentegen, raakt corporaties direct en zal wel grote impact hebben.

Ontstaan

Bedrijfsjurist Wim Broeders van Woonbedrijf Eindhoven en het samenwerkingsverband De Vernieuwde Stad kregen het idee om de vele wetten en regelingen op een rij te zetten. Het idee is daarna voorgelegd aan Aedes en besproken op de netwerkdag bedrijfsjuristen. Daar is afgesproken dat Wim Broeders samen met enkele aanwezige bedrijfsjuristen een eerste versie van een overzicht van veranderingen in de regelgeving zou opstellen. Uitgangspunt is de selectie van de meest relevante wetgeving door De Vernieuwde Stad.

Community

Het overzicht staat in de Aedes-community bedrijfsjuristen dat een breed bereik heeft. Deze community is toegankelijk voor alle medewerkers van bij Aedes aangesloten woningcorporaties. Collega’s die nog geen lid zijn van de community maar wel het overzicht willen inzien, kunnen zich aanmelden voor de community.

Netwerk bedrijfsjuristen

Bedrijfsjuristen kunnen ook lid worden van het netwerk bedrijfsjuristen. Leden krijgen een uitnodiging voor de netwerkdagen die in het teken staan van kennisdeling en intervisie.