Corporaties maken werk van integriteit bij aanbesteden

De woningcorporatiesector heeft een groot aantal maatregelen ingevoerd om de opdrachtverstrekking rond nieuwbouw, renovatie en onderhoud op een integere manier te laten verlopen. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

De autoriteit heeft in kaart gebracht welke maatregelen woningcorporaties hebben genomen om de kans op niet-integer handelen bij aanbestedingen te minimaliseren. Het onderzoek laat zien dat een grote meerderheid van de woningcorporaties de maatregelen toepast. Zestien van de negentien in het onderzoek genoemde maatregelen zijn door minstens 90 procent van de corporaties geheel of gedeeltelijk ingevoerd.

Leidraad aanbesteden
De sector heeft in de achterliggende jaren een aantal handreikingen en leidraden opgesteld om het proces van opdrachtverstrekking te professionaliseren en een integere cultuur te bevorderen. Aedes vindt dat goed bestuur, integriteit en transparantie absolute voorwaarden zijn voor een geloofwaardige corporatiesector. Hierbij ondersteunt Aedes haar leden op diverse manieren, op het gebied van opdrachtgeverschap met de Leidraad Aanbesteden. Het doel van deze leidraad is corporaties te faciliteren bij het ontwikkelen van beleid en het opzetten van concrete aanbestedingen. Corporaties met meer ervaring kunnen de leidraad gebruiken om hun aanpak te toetsen en een stap verder te brengen.