‘Intervisiegroep brengt me nuancering’

Najaar 2016 is er voor corporatiebestuurders weer plaats in nieuwe intervisiegroepen cultuur en gedrag. In 2015 kwamen er vier intervisiegroepen van bestuurders bij elkaar onder externe begeleiding om met elkaar dilemma’s uit de dagelijkse praktijk te bespreken. Harrie Kuypers, directeur-bestuurder van Wonion in Ulft was één van hen. In een interview vertelt hij over zijn ervaringen.

Wat was uw motivatie om mee te doen aan een intervisiegroep?
‘Ik merk dat de thema’s integriteit, cultuur en gedrag nogal in beweging zijn. Nieuwe wet- en regelgeving maakt dat de verhouding tussen bestuurders en hun raad van commissarissen verandert. RvC’s zijn meer in control. Mij leek het in elk geval prettig om met collega’s buiten mijn eigen omgeving in alle rust eens over dit soort ontwikkelingen te praten. Ervaringen te bespreken en te spiegelen. Daarnaast hebben we ook andere cases ingebracht waarmee we worstelen of hebben geworsteld. Zelf had ik een case van een tijdje terug. Een kwestie die altijd een beetje aan me was blijven knagen. Had ik dat nou goed aangepakt destijds? Dat heb ik in alle openheid kunnen bespreken. De nuancerende blik van collega’s, het gevoel van herkenning was prettig. Ik heb die kwestie nu echt kunnen afsluiten.’

Wat heeft het u opgeleverd?
‘Bij iedere bestuurder of corporatie blijkt er wel iets op het vlak van integriteit te spelen, zo blijkt. Soms wat groter, maar vaak ook klein. Dat zijn echt geen staatsgeheimen of criminele zaken. Door in een vertrouwde en open omgeving met collega-bestuurders te reflecteren, kom je tot vernieuwende, soms nuancerende inzichten, doordat je een situatie vanuit verschillende gezichtspunten bekijkt. Ik vond dat verfrissend. Je hoort in zo’n intervisiegroep ook over kwesties waar anderen mee worstelen die je zelf nog niet hebt meegemaakt. In die zin verruimt het je eigen blik en ben je beter voorbereid op het moment dat je zoiets zelf in je werk tegenkomt. Hoe weeg je bijvoorbeeld eigen belang en algemeen belang tegen elkaar af? Door de situaties die voorbij komen, bouw je met elkaar aan zuiverheid in je manier van handelen en denken. Je ontwikkelt met elkaar het bewustzijn dat je twijfel kunt hebben over onderwerpen, manier van denken of gedrag.’

Raadt u het collega’s aan?
‘Natuurlijk kun je ook spontaan dingen met collega’s bespreken als je ze tegenkomt of opzoekt. Zelf vond ik het erg prettig om bewust even weg te zijn uit mijn dagelijkse omgeving. In een veilige en vertrouwde omgeving op een gestructureerde manier situaties bespreken heeft me besef gebracht, rust, bevestiging. Het geeft nuancering. Op twee na willen we dit jaar met ons intervisiegroepje opnieuw een paar keer bij elkaar komen. Zo’n intervisiegroep werkt voor de een wel en voor de ander misschien niet. Je moet het wel met elkaar aan durven gaan en je kwetsbaar willen opstellen.’