Handreiking verenigingen

Voor woningcorporaties met de verenigingsvorm veranderen door de nieuwe Woningwet een aantal zaken qua governance . Zo mag straks alleen de raad van toezicht nog het bestuur benoemen en niet meer de algemene ledenvergadering.

Handreiking
Aedes heeft een handreiking gemaakt met informatie over de nieuwe regels rond corporaties met de verenigingsvorm. Download deze handreiking hieronder.