VTW publiceert handreiking werving en selectie

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft een handreiking gepubliceerd over werving, selectie en (her)benoeming van leden van raden van commissarissen. Woningcorporaties kunnen hiermee de kwaliteit van hun interne toezicht verder verbeteren en het werving- en selectieproces beter laten aansluiten bij de eisen van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) rondom een (her)benoeming van commissarissen.

In 2015 begon de VTW een traject om haar leden handvatten te geven voor het professionaliseren van het werving- en selectieproces van commissarissen. Deze handreiking is bedoeld om een raad van commissarissen (RvC) te ondersteunen bij de werving en selectie van een nieuw lid. Sinds 1 juli 2015 is de fit- en propertoets een verplicht onderdeel van dit proces.

Handreiking
Dit resulteert nu in de handreiking Werving, selectie en (her)benoeming lid Raad van Commissarissen. De handreiking en bijbehorende stukken moeten volgens de VTW bijdragen aan een gestructureerde manier van werving en selectie, met een transparante meetlat (toetsingscriteria) en een transparant proces, zodat het voor de Aw helder is hoe de uiteindelijke keuze voor de kandidaat tot stand is gekomen.

Hulpmiddel
De handreiking bevat vooral suggesties voor de manier waarop het wervings- en selectieproces binnen een RvC kan worden vormgegeven. De handreiking is daarmee een hulpmiddel en geen dwingend voorschrift. Een RvC kan zelf bepalen welke onderdelen het meest interessant zijn om toe te passen.