Nieuwe modelstatuten woningcorporaties

Aedes, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties en bestuurssecretarissen van een aantal corporaties hebben de modelstatuten voor corporaties aangepast. De wijzingen waren nodig vanwege een aantal wetswijzigingen en een verduidelijking op een aantal punten. Aedes roept haar leden op de gewijzigde statuten te gebruiken bij een volgende statutenwijziging. Deze is voor nu niet strikt noodzakelijk.

De statuten zijn afgestemd met de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn geel gemarkeerd. U kunt de modelstatuten voor alle verschillende organisatievormen onder dit artikel downloaden.