Instrumenten

Nieuwe modelstatuten woningcorporaties

Aedes, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties en bestuurssecretarissen van een aantal corporaties hebben de modelstatuten voor corporaties aangepast. De wijzingen waren nodig vanwege de Veegwet Wonen. Aedes roept haar leden op de gewijzigde statuten te gebruiken als basis voor hun eigen statuten.

De statuten zijn afgestemd met de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn geel gemarkeerd. U kunt de modelstatuten voor alle verschillende organisatievormen onder dit artikel downloaden.

Aanpassen vóór 1 januari 2019
Woningcorporaties moeten op basis van de nieuwe Woningwet vóór 1 januari 2019 hun statuten aanpassen. Voor 1 januari 2018 moeten de statuten van bestaande dochtermaatschappijen van woningcorporaties in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe Woningwet (hiervoor bestaan geen modelstatuten). De statuten moeten worden goedgekeurd door de Aw. Zij beoordeelt een voorgenomen statutenwijziging aan de hand van een beoordelingskader.