Vereniging

Yvonne Timmerman-Buck nieuwe voorzitter Commissie Governancecode

Yvonne Timmerman Buck is vanaf 1 september 2017 voorzitter van de Commissie Governancecode. Zij volgt Wim Deetman op, wiens laatste termijn dan verstrijkt. Roeleke Vunderink versterkt de commissie als lid. Zij vervangt Greetje Willemsma. Dat hebben Aedes en de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) besloten.

Timmerman-Buck was tien jaar Eerste Kamerlid, waarvan zes jaar als voorzitter. Sinds 2009 is ze lid van de Raad van State. Vunderink is managing consultant bij adviesbureau Berenschot en heeft ervaring als vestigingsmanager en directeur bij woningcorporaties.

Woningcorporaties die lid zijn van Aedes of waar VTW-leden toezicht houden, zijn gebonden aan de Governancecode Woningcorporaties. Zo waarborgen corporaties goed bestuur en toezicht, transparante inrichting van de organisatie, voortdurende dialoog met belanghouders in hun omgeving en zorgvuldige omgang met hun klanten.

Adviezen op basis van toetsing aan code
De Commissie Governancecode toetst, op verzoek van bijvoorbeeld huurders of van een corporatie, het handelen van een corporatie. In geval van een overtreding van de code adviseert de commissie Aedes en de VTW over eventuele sancties voor de betreffende woningcorporatie. 

Governancecode vervangt AedesCode
De AedesCode is per 1 januari 2017 opgegaan in de Governancecode en de naam AedesCode is verdwenen. Nagenoeg alle principes uit de AedesCode zijn namelijk in de in 2015 vernieuwde Governancecode Woningcorporaties overgenomen. Daarnaast staan de rechten en plichten van Aedes-leden in de statuten en het Huishoudelijk Reglement van Aedes. Om een stapeling van regels te voorkomen, besloten de leden van Aedes tijdens het verenigingscongres op 24 november 2016 de AedesCode te laten vervallen en de Commissie AedesCode te hernoemen tot Commissie Governancecode. Sindsdien zijn Aedes en de VTW samen eigenaar van de commissie.