Commissie Governancecode zoekt een nieuw lid

De Commissie Governancecode Woningcorporaties heeft plek voor een nieuw commissielid. De onafhankelijke commissie toetst - op verzoek van belanghebbenden - het gedrag van corporaties die lid zijn van Aedes of waar VTW-leden toezichthouden. Aedes en VTW nodigen kandidaten met bestuurlijke ervaring in het lokale of provinciale bestuur uit om te solliciteren. Dat kan met een motivatiebrief en CV tot uiterlijk zondag 6 december 2020.

De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties bestaat in totaal uit vier leden en een voorzitter. De besturen van Aedes en van VTW (Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties) benoemen gezamenlijk een nieuw commissielid. Dat gebeurt voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog twee keer een periode van drie jaar. Voorzitter en leden ontvangen een bij de functie passende vergoeding. In 2019 nam de commissie 23 klachten in behandeling.

 

            Heeft u interesse in de vacature?

 

 

Wilt u solliciteren?

Uw motivatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk zondag 6 december 2020 en kunt u sturen aan: b.mossinkoff@aedes.nl. U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Voor informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Ingrid van der Kraan, VTW (i.vdkraan@vtw.nl) of Barbara Mossinkoff, Aedes (b.mossinkoff@aedes.nl).

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

  • Gesprekken: vrijdag 18 december 2020
  • Besluit benoeming door bestuur Aedes-VTW en openbaarmaking benoeming: januari/februari 2021
  • Start als lid Commissie Governancecode Woningcorporaties: per 1 maart 2021

Meer informatie