Overzicht uitspraken Commissie Governancecode

De Commissie Governancecode toetst op verzoek van belanghouders en leden het gedrag van leden in het naleven van de Governancecode. De Commissie is ingesteld door de leden van Aedes en de leden van Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De commissie werkt onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. Haar taak is zich uit te spreken over een klacht of een toetsingsverzoek.

Uitspraken van de Commissie Governancecode: