Fit- en propertoets voor nieuwe bestuurders en commissarissen

Update

Met de nieuwe Woningwet gelden strengere regels voor de benoeming van bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Bestuurders en commissarissen worden vanaf 1 juli 2015 getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid bij hun benoeming.

Handreiking
Aedes heeft een handreiking gemaakt waarin de regels over de fit- en propertoets worden uitgelegd. Woningcorporaties kunnen ook gebruik maken van de model arbeidsovereenkomst voor corporatiebestuurders van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De VTW publiceert binnenkort ook nog een handreiking ‘werving en selectie bestuurders en commissarissen’.

UPDATE: voor alle benoemingen na 1 juli 2015 fit- en propertoets vereist
Tot voor kort was het niet duidelijk of nieuwe bestuurders en commissarissen waarbij de wervingsprocedure al vóór 1 juli 2015 was begonnen, ook verplicht zijn om een fit- en propertoets te doen. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft nu laten weten dat dat wel het geval is. Voor alle benoemingen waartoe het besluit op 1 juli 2015 of daarna is genomen, is een positieve zienswijze van de minister vereist. Daar moet een fit- en propertoets aan vooraf gaan.

Dit betekent dat benoemingen die na 1 juli 2015 tot stand zijn gekomen zonder zienswijze van de minister niet rechtsgeldig zijn. De betreffende commissarissen en bestuurders moeten alsnog de vereiste procedure doorlopen. Dat betekent dat bij de Autoriteit melding moet worden gedaan van een voorgenomen benoeming. Alle formaliteiten en de benodigde formulieren zijn te vinden op deze website.