Vereniging

Dialoogsessies: Bestuur en toezicht – eenheid of verdeeldheid

Update

Het programma is bekend van de dialoogsessie Bestuur en toezicht – eenheid of verdeeldheid. Hoeveel ruimte is er tussen bestuurders en toezichthouders voor wederzijds vertrouwen en een goed gesprek? En wat zijn daarin dan de verantwoordelijkheden en rollen? NVBW, Aedes en VTW organiseren op 7, 14 en 19 december 2017 drie regionale dialoogsessies. Ze beginnen om 17.30 uur. Bestuurders en commissarissen van woningcorporaties kunnen zich hier aanmelden voor een van deze sessies. Aan de deelname aan een bijeenkomst worden twee PE-punten toegekend.

Bestuurders en toezichthouders bespreken een concrete casus met input en begeleiding van experts Naomi Ellemers (hoogleraar Sociale Psychologie en winnaar van de Spinozaprijs) en Peter Paul Leutscher (gedragsconsultant en specialist in risicomanagement). Het debat zal zich toespitsen op het ‘waarom’ van de ene of de andere beslissing en of er een gezamenlijk beeld bij bestuur en toezicht is over de risicobereidheid, de zogenaamde ‘risk-appetite’.

Het waarom van een beslissing
Vanuit verschillende rollen en gezichtspunten bespreken de deelnemers de casus waarbij het niet gaat om de oplossing maar om het proces hoe daartoe te komen. Het gaat over de verhouding tussen bestuur en toezicht, elkaars uitgangspunten en de dilemma’s die hierbij ontstaan. Maar ook over het principieel volgen van regels en risicomijdend gedrag: is er onderling nog ruimte om op vertrouwen veerkrachtig te besturen en toezicht te houden? En hoe komt dit tot stand?

​Locaties en data
De bijeenkomsten worden op de volgende data en locaties gehouden:
•    7 december High Tech Campus in Eindhoven 
•    14 december Postillion Hotel in Amsterdam 
•    19 december Lumen (IJsseldelta Center) in Zwolle

Programma
We starten om 16.30 uur met een eenvoudige maaltijd voorafgaand aan de inhoudelijke start om 17.30. We sluiten om 19.30 af met een borrel.

17.30 uur Opening
17.35 uur Inleiding Naomi Ellemers
  Verhoudingen in de bestuurskamer en toelichting casus
17.45 uur Bestuurders en commissarissen bespreken casus in subgroepen
18.15 uur Presentatie en reflectie Naomi Ellemers en bespreking belangrijkste ervaringen 
18.45 uur     Debat in subgroepen over ervaringen en rollen in verhoudingen bestuur en toezicht
  na gesprek subgroepen en ‘Wat neem je mee naar je eigen bestuur/ RvC?’ 
19.20 uur Terugkoppeling belangrijkste bevindingen en sluiting

 

Aanmelden en meer informatie
U kunt zicht hier aanmelden voor een van de dialoogsessies Bestuur en toezicht – eenheid of verdeeldheid.
Voor meer informatie over de dialoogsessies kunt u contact opnemen met Marc van Rosmalen van Aedes, m.vanrosmalen@aedes.nl, met Albert Kerssies van VTW, a.kerssies@vtw.nl of Barbara Mossinkoff van NVBW, b.mossinkoff@aedes.nl.