Vereniging

Dialoogsessies: Bestuur en toezicht – eenheid of verdeeldheid

In februari 2018 organiseren Aedes, NVBW en VTW wederom regionale dialoogsessies voor bestuurders en toezichthouders. Het thema is ‘eenheid of verdeeldheid’. Hoeveel ruimte is er tussen bestuurders en toezichthouders voor wederzijds vertrouwen en een goed gesprek? En wat zijn daarin dan de verantwoordelijkheden en rollen? De bijeenkomsten zijn op 2, 9 en 14 februari 2018. Ze beginnen om 10.00 uur in de ochtend. Bestuurders van woningcorporaties kunnen zich hier aanmelden voor een van deze sessies. Aan de deelname aan een bijeenkomst worden twee PE-punten toegekend.

 

Bestuurders en toezichthouders bespreken een concrete casus met input en begeleiding van experts Naomi Ellemers (hoogleraar Sociale Psychologie en winnaar van de Spinozaprijs) en Azwin Ressang (gedragsconsultant en specialist in risicomanagement). Het debat zal zich toespitsen op het ‘waarom’ van de ene of de andere beslissing en of er een gezamenlijk beeld bij bestuur en toezicht is over de risicobereidheid, de zogenaamde ‘risk-appetite’.

Het waarom van een beslissing
Vanuit verschillende rollen en gezichtspunten bespreken de deelnemers de casus waarbij het niet gaat om de oplossing maar om het proces hoe daartoe te komen. Het gaat over de verhouding tussen bestuur en toezicht, elkaars uitgangspunten en de dilemma’s die hierbij ontstaan. Maar ook over het principieel volgen van regels en risicomijdend gedrag: is er onderling nog ruimte om op vertrouwen veerkrachtig te besturen en toezicht te houden? En hoe komt dit tot stand?

​Locaties en data
De bijeenkomsten worden op de volgende data en locaties gehouden:

  • 2 februari 2018 Hotel Van der Valk Oostzaan-Amsterdam
  • 9 februari 2018 High Tech Campus in Eindhoven
  • 14 februari 2018 Postillion Hotel in Bunnik (voorafgaand aan NVBW-bijeenkomst)

Programma 
De inloop is om 9.30 uur en we starten de bijeenkomst om 10.00 uur. We sluiten om 12.00 af met een lunch.

  • Opening 
  • Inleiding Naomi Ellemers 
  • In subgroepen in gesprek met elkaar over ervaringen en rollen in verhoudingen bestuur en toezicht 
  • Reflectie Naomi Ellemers 
  • Wederom in subgroepen in gesprek met elkaar 
  • Lunch

Aanmelden en meer informatie 
U kunt zicht hier aanmelden voor een van de dialoogsessies Bestuur en toezicht – eenheid of verdeeldheid.
Voor meer informatie over de dialoogsessies kunt u contact opnemen met Marc van Rosmalen van Aedes, m.vanrosmalen@aedes.nl, met Albert Kerssies van VTW, a.kerssies@vtw.nl of Barbara Mossinkoff van NVBW, b.mossinkoff@aedes.nl.