Proces

De huursector wil misstanden samen aanpakken

Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren heeft op 30 mei 2018 met betrokken partijen gesproken over goed verhuurderschap. Alle partijen spraken zich uit tegen ongewenste praktijken in de huursector. Intimidatie, discriminatie en andere misstanden passen niet bij een sector waarin zo’n belangrijke functie als wonen besloten ligt.

Misstanden op het gebied van wonen zijn ontwrichtend en maken mensen extra kwetsbaar. Alle betrokken partijen willen voorkomen dat ongewenst gedrag van enkele verhuurders en bemiddelaars het vertrouwen in de huursector als geheel afbreekt. Zij hebben aangegeven dat ze willen bijdragen en samenwerken aan het vinden van oplossingen. 

De misstanden zijn niet altijd gemakkelijk meetbaar of tastbaar te maken. Ze gaan over houding en gedrag en over fatsoen. Het is daarom van belang samen normen te stellen en die ook hoog te houden via (zelf)regulering en handhaving. De partijen gaan ook samen kijken hoe ze beter inzicht kunnen krijgen in misstanden, voorlichting kunnen geven en de relatie tussen huurders en verhuurders kunnen verbeteren. 

In de zomer van 2018 willen zij een gezamenlijk plan van aanpak publiceren waarmee misstanden door malafide verhuurders, maar ook ongewenst huurdergedrag, steeds meer tot het verleden gaan behoren.