Dossier

Verkenning e-inkomenstoets

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om bij de verhuur van een woning een inkomenstoets uit te voeren. Dit brengt in de praktijk veel rompslomp met zich mee voor zowel huurders als woningcorporaties. Een aantal corporaties verkent nu samen met Logius, BZK, de Belastingdienst en Aedes of het mogelijk is om een elektronische inkomenstoets te ontwikkelen. 

Het doel van het project is om de inkomenstoets eenvoudiger te maken, voor de huurder en de woningcorporatie. Hoe? De aspirant-huurder geeft bij de elektronische toets toestemming om vanuit MijnOverheid zijn inkomensgegevens te delen met de woningcorporatie. De gegevens worden vervolgens digitaal beschikbaar gesteld aan het computersysteem van de corporatie. Dit gebeurt via een (beveiligde) API. 

Proof of concept
Het project bevindt zich in de beginfase. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een Proof of Concept (PoC). Hiermee wordt gekeken naar de (technische en juridische) haalbaarheid van het project. De privacy-aspecten worden daarin ook meegewogen. Na afronding van de PoC volgt een evaluatie en wordt bepaald of dit project wordt voorgezet. 

De e-inkomenstoets is onderdeel van de Vernieuwingsagenda.