Verkenning e-inkomenstoets

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om bij de verhuur van een woning een inkomenstoets uit te voeren. Dit brengt in de praktijk veel rompslomp met zich mee voor zowel huurders als woningcorporaties. Een aantal corporaties verkent samen met Logius, BZK, de Belastingdienst en Aedes of het mogelijk is om een elektronische inkomenstoets te ontwikkelen. 

Het doel van het project is om de inkomenstoets eenvoudiger te maken, voor de huurder en de woningcorporatie. Hoe? De aspirant-huurder geeft bij de elektronische toets toestemming om vanuit MijnOverheid zijn inkomensgegevens te delen met de woningcorporatie. De gegevens worden vervolgens digitaal beschikbaar gesteld aan het computersysteem van de corporatie. Dit gebeurt via een (beveiligde) API. 

Proof of concept digitale inkomenstoets krijgt een vervolg

De proof of concept digitale inkomenstoets, die eerder dit jaar is afgerond, is positief geëvalueerd. Het project krijgt definitief een vervolg in de vorm van een pilot.  De voorlopige planning is als volgt: in het laatste kwartaal van 2019 wordt een koppeling gebouwd tussen mijnOverheid en SVH/Staedion. Daarna wordt deze koppeling aan het einde van het eerste kwartaal in de praktijk getest. Na de pilot wordt een evaluatie uitgevoerd.