Dossier

Tussentijdse oplevering RGS voor corporaties

Er is een tussentijdse versie van het referentie grootboekschema (RGS) voor corporaties beschikbaar. Meer dan 30 woningcorporaties gaven gehoor aan de oproep tot review en leverden hun input. Daarmee is de tussentijdse versie uitgebreid getoetst aan de praktijk.
 

Bekijk het geactualiseerde tussentijdse RGS. Het document is voorzien van drie tabbladen:

  1. RGS Totaal: toont het volledige grootboekschema.
  2. BevindingenBalansWenV: samenvatting van de bevindingen gerelateerd aan de balans en resultatenrekening.
  3. Toelichting: korte toelichting. 

Pilot
Op basis van de tussentijdse versie van het RGS voeren softwareleveranciers en corporaties tot en met 15 november een pilot uit. De ervaringen in deze pilot worden verwerkt in een implementatiehandleiding voor corporaties. De handleiding is in het najaar beschikbaar. 

Heeft u aanvullingen of opmerkingen op de inhoud van het RGS? 
Het termijn om aanvullingen of opmerkingen op de inhoud van het RGS is inmiddels verstreken.

Niet definitief
Het tussentijdse RGS is nog niet definitief. Het kan worden aangepast naar aanleiding van de terugkoppeling op deze publicatie.

Sneller en beter
Het gebruik van RGS is niet verplicht. Corporaties die ermee gaan werken, merken op termijn wel de voordelen ervan. Zoals een snellere en betere uitwisseling van verantwoordingsinformatie en daardoor lagere administratieve lasten.