Themabijeenkomsten Datakwaliteit

Datakwaliteit op orde krijgen én houden voor een betere dienstverlening aan huurders, een efficiëntere organisatie en meer werkplezier. Dat is een uitdaging voor alle corporaties. Het project Datakwaliteit moet uitkomst bieden door een methodiek op te leveren die voor alle woningcorporaties bruikbaar is. Wilt u uw kennis over datakwaliteit delen of vergroten? Kom dan naar een van onze bijeenkomsten.

Aanmelden

Meld u direct aan voor een of meerdere van onze bijeenkomsten.

1. Analyse van oorzaken

 • Datum: donderdag 25 juli
 • Tijdstip: Ontvangst vanaf 13:00u, start 13:30 tot uiterlijk 17:00 uur
 • Locatie: Aedes, Den Haag

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op het eerste deel van het stappenplan datakwaliteit. Hoe zorg je voor het belang ervan in je organisatie, het in kaart brengen van dataproblemen en het stellen van prioriteiten? We werpen een blik op de inhoud van deel 2 van het stappenplan. Rob Christiaanse praat je bij over hoe we gevonden gegevensproblemen kunnen onderzoeken, zodat de oorsprong van het onderkende dataprobleem en de onderliggende oorzaken in de organisatie, processen en/of systemen bepaald kunnen worden. Rob Christiaanse is werkzaam als docent informatiesystemen bij TU Delft, VU Amsterdam en Nijenrode Business Universiteit.

2. Gereedschap

 • Datum: donderdag 5 september
 • Tijdstip: Ontvangst vanaf 13:00u, start 13:30 tot uiterlijk 17:00 uur
 • Locatie: Mozaïek Wonen, Gouda

Wat heeft de markt/sector in de aanbieding om het verbeteren van datakwaliteit te ondersteunen? En wat kun je daar precies mee? Daar besteden we aandacht aan. Leveranciers vertellen over hun oplossingen die ‘werken aan datakwaliteit’ kunnen ondersteunen. Rob Christiaanse vertelt over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en wat volgens hem wel en niet werkt. Rob is werkzaam als docent informatiesystemen bij TU Delft, VU Amsterdam en Nijenrode Business Universiteit.

3. Aanpakken van afwijkingen en voorkomen van nieuwe fouten

 • Datum: donderdag 10 oktober
 • Tijdstip: start 09:30 tot 12:30 uur
 • Locatie: Het Baken, Beneluxlaan 3, Woerden

Tijdens deze bijeenkomst presenteren we het tweede deel van het stappenplan datakwaliteit, zodat je aan de slag kan met het analyseren van oorzaken van dataproblemen in je organisatie. En we werpen met Rob Christiaanse een blik op de vragen die worden beantwoord in het dan nog te ontwikkelen deel van het stappenplan. Op welke manier kunnen incomplete en vervuilde bestanden slagvaardig hersteld worden? En hoe kun je de oorzaken van een gegevensprobleem zó aanpakken, dat nieuwe vervuiling kan worden voorkomen. Rob Christiaanse is werkzaam als docent informatiesystemen bij TU Delft, VU Amsterdam en Nijenrode Business Universiteit.

4. Zekeren van datakwaliteit

 • Datum: donderdag 21 november
 • Tijdstip: 09:30 uur tot 12:30 uur inclusief lunch
 • Locatie: deltaWonen, Zwolle

Deel 3b van het stappenplan wordt in deze bijeenkomst gepresenteerd en beschrijft de stappen die je moet nemen om databestanden te schonen/te herstellen. We gaan ook in op de vraag hoe je procesgang en ondersteunende systemen zó kunt verbeteren dat fouten met gegevens niet opnieuw kunnen ontstaan. Rob Christiaanse staat stil bij de vragen die aan de orde komen in het laatste deel van het stappenplan: hoe houd je grip op gerealiseerde datakwaliteit, zodat gegevenskwaliteit ook in de toekomst onder de aandacht blijft van medewerkers en bedrijfsleiding? Rob Christiaanse is werkzaam als docent informatiesystemen bij TU Delft, VU Amsterdam en Nijenrode Business Universiteit.

5. Hoe verder als sector met datakwaliteit?

 • Datum: donderdag 19 december
 • Tijdstip: 09:30 uur tot 12:30 uur inclusief lunch
 • Locatie: Rochdale, Amsterdam

We presenteren deze dag het Stappenplan Datakwaliteit in z’n geheel en deel 3b (zekeren van datakwaliteit) in het bijzonder. Vervolgens staan we met elkaar stil bij de vraag ‘hoe nu verder?’ en verkent Rob Christiaanse met ons hoe de sector van betekenis kan zijn in het ondersteunen van werken aan datakwaliteit. Rob Christiaanse is werkzaam als docent informatiesystemen bij TU Delft, VU Amsterdam en Nijenrode Business Universiteit.

Vragen 

Heeft u vragen of goede ideeën over Datakwaliteit? Deel ze in de community Digitalisering en Informatievoorziening