Instrument

Standaard grootboek (RGS) opgeleverd

Update

Het Referentie GrootboekSchema (RGS) voor woningcorporaties is opgeleverd. Met RGS kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen.

Aedes sloot in december 2017 een convenant over de verbetering van informatievoorziening met de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van BZK. Naast de vermindering van administratieve lasten is in dit convenant afgesproken een system-to-system uitwisseling van verantwoordings- en prognose-informatie (dVi/dPi) in te richten. Eén van de hulpmiddelen om dit te bereiken is het opstellen van een Referentie GrootboekSchema (RGS)

Aedes is samen met een groep corporaties aan de slag gegaan om te komen tot een variant van een referentie grootboekschema voor de gehele corporatiesector. Deze samenwerking maakt deel uit van het thema Digitalisering en informatievoorziening uit de Vernieuwingsagenda

Voordelen van RGS
Het gebruik van RGS is niet verplicht. Toch merken corporaties die ermee gaan werken, op termijn wel de voordelen ervan. We hebben ze op een rijtje gezet. Met RGS:

  • administreert u eenduidiger en efficiënter
  • kunt u sneller en beter rapporteren
  • krijgt u sneller inzicht
  • kunt u uw financiële situatie beter beoordelen

Betere dienstverlening en tijdsbesparing
Met RGS kunnen corporaties hun dienstverlening verbeteren, zowel intern als extern. Doordat het opstellen van rapportages minder tijd kost en RGS het financieel overzicht in de corporatie vergroot, kunnen corporaties beter worden geadviseerd en ondersteund. Bedrijven en intermediairs die met RGS werken, stellen direct uit uw financiële administratie rapportages en dashboards op. Handmatige bewerkingen zijn daarbij niet meer nodig. Werken met RGS maakt het ook mogelijk om op betrouwbare wijze de eigen financiële cijfers te vergelijken met andere bedrijven. 

Koppeling met SBR
RGS maakt het eenvoudiger om aan te sluiten op het SBR-programma van de overheid. Vanaf 2020 wordt het voor corporaties verplicht om de jaarrekening via SBR te deponeren bij de KvK. Wanneer u uw administratie inricht volgens RGS kan deze SBR-aanlevering voor de KvK automatisch worden gegenereerd uit uw administratie. Dat geldt op termijn ook voor de financiële paragrafen uit de dVi. 

De koppeling tussen SBR en RGS heet de `RGS taxonomie’. Deze is naar verwachting 25 januari 2019 gereed. Om van RGS gebruik te kunnen maken, is het nodig dat uw software RGS en SBR voldoende ondersteunt. 

Aan de slag met RGS? Aedes helpt
Wilt u aan de slag met RGS? Onderstaande instrumenten helpen u op weg. 
Implementatie handleiding: hierin vindt u achtergrondinformatie en uitleg over het RGS. Deze heeft twee bijlagen:

  1. Excelbestand met daarin de koppeling tussen RGS voor woningcorporaties en balans en resultaatrekening woningcorporaties (Bijlage implementatiehandleiding RGS_Woningcorporaties_Versie 1.0.xlsx)
  2. Projectbrief: handreiking ter ondersteuning voor implementatie van het RGS 

Update per januari 2019
Er is een update gedaan in het RGS dat u via de website van Referentie GrootboekSchema kunt downloaden. Wanneer u gebruik maakt van het WoCo filter in kolom K, worden *alle* codes getoond die voor woningcorporaties van toepassing zijn. In de eerdere versie werden alleen de codes getoond die in versie 3.1 speciaal voor woningcorporaties zijn toegevoegd. Het nieuwe filter bevat dus ook de reeds bestaande codes uit RGS3.0 die van toepassing zijn voor woningcorporaties.

Lanceerbijeenkomst
Op 14 maart 2019 vond er een lanceerbijeenkomst voor het RGS plaats voor corporatiemedewerkers en softwareleveranciers die het RGS willen gaan ondersteunen of gebruiken.