Instrumenten

Portaal voor dVi 2018 open

Het portaal van SBR-wonen voor het indienen van de dVi2018 is open. Op sbr-wonen.nl kan uw corporatie de dVi2018 opstellen en valideren. Het indienen kan in verband met een rijksbrede migratie nog niet. Zodra dit mogelijk is, vermeldt SBR-wonen dit in de nieuwsbrief (dVi-Alert) en op sbr-wonen.nl.

Hulp met opstellen en indienen

Kan uw corporatie wel wat hulp gebruiken met het opstellen en indienen van de dVi2018? U vindt een stappenplan, handleidingen en instructievideo’s op sbr-wonen.nl en in de Kennisbank van SBR-wonen. 

In de Kennisbank staat ook een sjabloon voor de WOZ-bezitstabel en een hulpsheet gegevensmodel dVi2018 voor het verzamelen van de overige gegevens die worden uitgevraagd. Deze hulpsheet is ook geschikt voor het voorbereiden van de accountantscontrole. 

Aanleveren voor 1 juli 2019

Voor 1 juli 2019 moet u de dVi2018 aanleveren bij de uitvragende partijen:

  • Autoriteit Woningcorporaties
  • Waarborgfonds Sociale Woningbouw
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties