Instrument

Portaal voor dVi 2018 open

Update

Het portaal van SBR-wonen voor het indienen van de dVi2018 is open. Op SBR-wonen kan uw corporatie de dVi2018 opstellen, valideren en indienen. 

Update 22 mei 

U kunt vanaf vandaag de dVi2018 versturen aan de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties (Aw), Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het was al mogelijk om de WOZ-bezitstabel te valideren en de dVi2018 op te stellen in het portaal van SBR-wonen. Alleen het indienen kon door een rijksbrede migratie nog niet. Deze migratie is inmiddels afgerond. Op SBR-wonen vindt u alle informatie over de dVi2018.

Hulp met opstellen en indienen

Kan uw corporatie wel wat hulp gebruiken met het opstellen en indienen van de dVi2018? U vindt een stappenplan, handleidingen en instructievideo’s op SBR-wonen en in de Kennisbank van SBR-wonen. 

In de Kennisbank staat ook een sjabloon voor de WOZ-bezitstabel en een hulpsheet gegevensmodel dVi2018 voor het verzamelen van de overige gegevens die worden uitgevraagd. Deze hulpsheet is ook geschikt voor het voorbereiden van de accountantscontrole. 

Aanleveren voor 1 juli 2019

Voor 1 juli 2019 moet u de dVi2018 aanleveren bij de uitvragende partijen:

  • Autoriteit Woningcorporaties
  • Waarborgfonds Sociale Woningbouw
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties