Proces

Volgende stap richting pilot e-inkomenstoets is gezet

Aedes, BZK en de Belastingdienst willen de inkomenstoets bij verhuring van sociale huurwoningen digitaliseren. Zij hebben de technische en juridische haalbaarheid van deze e-inkomenstoets verkend in een Proof of Concept. Deze is succesvol afgerond. Een goede stap in de richting voor de pilot van de e-inkomenstoets.

Proof of Concept  (PoC)
Aan de PoC hebben Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en ZiG websoftware deelgenomen. Er is een koppeling gerealiseerd tussen het woonruimte-verdeelsysteem van SVH en tijdelijke testdata van MijnOverheid.nl om de gegevensvestrekking te simuleren. Onderstaande video geeft een inkijkje in het Proof of Concept dat ZIG en BZK ontwikkeld hebben. 

Disclaimer: Bovenstaand filmpje is slechts een Proof of Concept (PoC). Het proces zal verder worden uitgewerkt in de pilot. De uiteindelijke oplossing zal afwijken van de oplossing in het filmpje.

Pilot van start
De volgende stap is het uitvoeren van een pilot. Minister Kajsa Ollongren van BZK heeft in een reactie op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer aangegeven dat komende periode wordt bekeken welke stappen gezet moeten worden om een pilot met echte gegevens en daadwerkelijke woningtoewijzing uit te voeren. De minister verwacht dat de technische koppelingen rond de zomer gerealiseerd kunnen worden en dat de pilot in het najaar van start kan gaan. De eerste resultaten van de pilot worden aan het eind van het jaar verwacht.

De e-inkomenstoets is onderdeel van de Vernieuwingsagenda