Op weg naar goed beschreven processen

Een goed beschreven proces bespaart tijd en geld. Het helpt om processen efficiënter uit de voeren en beter te digitaliseren. Ook draagt het bij aan betere sturing en het verminderen van risico’s. Woningcorporaties hebben niet altijd een beschrijving van alle dagelijkse processen. Daarom zijn Aedes en CorpoNet het project Processenboek gestart.

Als eerste is het proces huurincasso is kaart gebracht. Dit leidt tot het 'referentieproces' huurincasso dat binnenkort verschijnt. Zo'n referentieproces kan een corporatie gebruiken om het eigen proces meer in detail uit te werken.

Samenwerking

In opdracht van Aedes stellen Martijn Videler en Bas Buitendijk van VVA-informatisering en Maike Jansen-Oosterbaan van Squerist Business Transformation een serie referentieprocessen op. Dit doen zij in nauwe samenwerking met corporaties en stakeholders.

‘Een projectsamenwerking met Squerist was een logische stap, omdat we een vergelijkbare werkwijze hebben en elkaar goed aanvullen’, zegt Martijn Videler. ‘Wij hebben voor meer dan 120 corporaties gewerkt en hebben dus een breed netwerk in de sector. Ook hebben we tijdens het opstellen van het referentieproces Huurincasso al de nodige ervaring opgedaan.’

Bas Buitendijk vult aan: ‘Aedes en CorpoNet willen standaardisatie in de sector bevorderen. Referentieprocessen dragen daaraan bij. Wij geloven daar heel erg in en merken in de praktijk dat veel corporaties vragen om standaarden. Dat betekent trouwens niet dat elke corporatie hetzelfde moet gaan werken. Een referentieproces laat voldoende ruimte voor verdere invulling voor specifieke situaties.’

VVA-informatisering neemt met het projectmanagement op zich en Squerist het ontwerp van de referentieprocessen. Maike Jansen-Oosterbaan: ‘Voor ons als ervaren processpecialisten met ruime ervaring in de corporatiewereld is dit een prachtproject. Ik heb dan ook enorm veel zin om dit met elkaar en de sector op te pakken. Het is de ideale setting om elkaar verder te brengen.’

Bijdrage leveren? Graag!

Wil je als corporatie een bijdrage leveren aan het tot stand komen van het Processenboek? Neem dan contact op met Robert Versteeg: [email protected].

Dit jaar zijn we druk met de voorbereidingen. In 2021 vinden er per procesworkshops plaats met kernteams, bestaande uit een vertegenwoordiging van stakeholders uit de corporatiesector.