Onderzoek naar gebruik van de basisregistraties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doet onderzoek naar ervaringen met het gebruik (van gegevens) uit basisregistraties. Denk bijvoorbeeld aan de basisregistratie adressen en gebouwen of het kadaster.

Woningcorporaties zijn ook uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek. Aedes moedigt dat van harte aan. Het is in het belang van woningcorporaties dat de basisregistraties goed werken en bruikbare gegevens bevatten.  

Ook voor niet-gebruikers

Misschien bent u zich niet eens bewust hoeveel u gebruikmaakt van basisregistraties. Maar als u gebruikmaakt van adres- of gebouwgegevens, de digitale kaart van Nederland met alle gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen of van de waarde onroerende zaken (WOZ), dan maakt u gebruik van minstens één van de verschillende basisregistraties.

Iedere (potentiële) gebruiker kan deelnemen aan het onderzoek. Oók als u de gegevens van de basisregistraties niet kent of gebruikt. U krijgt dan slechts een beperkt aantal vragen voorgelegd.

Hoe u kunt meedoen

Ga naar de vragenlijst en beantwoord de vragen. Hoeveel tijd dit u kost is afhankelijk van het aantal basisregistraties dat u gebruikt. De vragenlijst staat open tot 28 februari 2020. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Berenschot in samenwerking met onderzoeksbureau Statisfact. De verzamelde onderzoeksgegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek en worden besproken met Aedes.

Heeft u vragen? Mail ze naar het ministerie van BZK, onder vermelding van Onderzoek Gebruik Basisregistraties.

Het stelsel van basisregistraties

Meer informatie over het stelsel van basisregistraties en de tien verschillende die er zijn vindt u op de website van de digitaleoverheid.nl.