Nieuwe leergang Werken aan datakwaliteit

Aedes start in september met een nieuwe editie van de leergang Werken aan datakwaliteit. Deze richt zich specifiek op het tegengaan van problemen bij het aanleveren van data voor de Verantwoordingsinformatie (dVi).

Deze leergang sluit natuurlijk aan bij de methode die Aedes ontwikkelde voor het werken aan datakwaliteit. Dit stappenplan Werken aan datakwaliteit geeft in tien stappen aan wat datakwaliteit precies is, hoe u binnen uw organisatie steun vergaart voor datakwaliteit en welke stappen u in het hele proces doorloopt tot aan de evaluatie.

Wat leert u?

Na afloop kunt u de methode Werken aan datakwaliteit zelfstandig toepassen bij een datakwaliteitsprobleem bij het aanleveren van gegevens voor de dVi. Daarnaast ontmoet u ook collega’s die, net als u, werken aan het verbeteren van datakwaliteit en kunt u met hen kennis en ervaringen delen.

Opzet van de leergang

In een kleine groep van zo’n tien cursisten gaat u voor ongeveer een half jaar aan de slag. In die periode heeft u vier bijeenkomsten van een halve dag, waar u het stappenplan Werken aan datakwaliteit leert toepassen. Daarnaast moet u voldoende tijd vrijmaken om praktische opdrachten uit te voeren.

Aan bod komt onder andere:

  • Het in kaart brengen van problemen met datakwaliteit en het creëren van draagvlak binnen de organisatie voor het belang van datakwaliteit. U gaat hierbij het gesprek aan met de gebruikers van dVi-gegevens: de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
  • Hoe u, samen met uw organisatie, de belangrijkste oorzaken van problemen met datakwaliteit op een rijtje kunt zetten. Weet u deze achterliggende oorzaken, dan heeft u aanknopingspunten om een duurzame oplossing te ontwikkelen.
  • Het opzetten van een verbeterstrategie. Aan welke knoppen kunt u draaien om een hogere kwaliteit van uw data te krijgen?

Aan de hand van opdrachten gaat u in uw eigen organisatie aan de slag om de aanlevering van gegevens voor de dVi te verbeteren. De lijst van bevindingen van de Aw/WSW bij de dVi2020 inspireert u hierbij. Op dit moment is deze nog niet beschikbaar, maar op de website van SBR-wonen vindt u wel de bevindingen van 2019.

U werkt dus toe naar een concreet verbeterplan voor het specifieke probleem dat speelt bij het aanleveren van de dVi. Dit plan kunt u daarna implementeren in uw organisatie.

Wanneer de bevindingen van Aw/WSW of de behoefte van corporaties daar aanleiding toe geeft krijgt ook de Prognose informatie (dPi) mogelijk aandacht.

Planning

De leergang start in september 2021 met klassen van circa tien personen en loopt tot december/januari 2022. Om u te helpen bij de implementatie van de verbeterplannen volgen hierna maandelijkse intervisiebijeenkomsten tot de zomer van 2022.

De exacte data van de bijeenkomsten zijn:

  • Klas 1: 16 september, 14 oktober, 11 november en 9 december 2021. Van half 2 tot 5 uur.
  • Klas 2: 23 september, 21 oktober, 18 november en 16 december 2021. Van half 2 tot 5 uur.

Wanneer klassen 1 en 2 vol zitten kunt u zich inschrijven voor de reservelijst. Bij voldoende belangstelling worden extra klassen ingepland, tot een maximum van vier.

De training is (vooralsnog) online.

Voorwaarden voor deelname

Wanneer u deelneemt aan de leergang, dan gaat Aedes ervanuit dat u:

  • alle bijeenkomsten bijwoont;
  • de huiswerkopdrachten uitvoert;
  • commitment krijgt van het betrokken management. En mensen en middelen werft, om vanuit een leerperspectief echt met een dataprobleem in uw eigen organisatie aan de slag te gaan. Dit zorgt ervoor dat u het meeste opsteekt van de leergang.

Voor wie is de leergang?

De leergang is voor corporatiemedewerkers en/of leidinggevenden die zich afvragen hoe ze een datakwaliteitsprobleem moeten aanpakken. En die echt aan de slag willen om de data voor de dVi te verbeteren.

Kosten

Deelname aan de leergang is gratis voor medewerkers van corporaties die lid zijn van Aedes. U moet dan wel aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Wanneer u meer dan twee van de bijeenkomsten afwezig bent worden de kosten van uw deelname in rekening gebracht. Na aanmelding kunt u kosteloos annuleren tot 31 augutus 2021. De kosten voor een annulering na deze datum bedragen 500 euro.

Geïnteresseerd?

Meld u dan voor 16 augustus 2021 aan voor klas 1, die start op 16 september, of klas 2 die op 23 september 2021 van start gaat.

Vragen?

Heeft u inhoudelijk nog vragen? Neem dan contact op met Roeland de Graaff of met Michiel van Wezel.