Update Leergang: Aan de slag met datakwaliteit

In 2019 is het stappenplan Datakwaliteit voor woningcorporaties gepresenteerd. De belangstelling hiervoor was groot. Om corporaties op weg te helpen met het stappenplan ontwikkelde Aedes de leergang Aan de slag met het Stappenplan Datakwaliteit. Tijdens deze leergang gaan corporaties aan de slag met een zelf gekozen thema om zo het stappenplan echt in praktijk te brengen.

Update 29 juni 2020: 
Er is veel interesse in het volgen van de afzonderlijke thema’s, want niet iedereen heeft de mogelijkheid de hele leergang te volgen. Aedes biedt in augustus en december 2020 de vier thema’s ook in losse modules aan. 


De leergang is erop gericht de methode Werken aan datakwaliteit zelf toe te passen in de eigen organisatie. Naast kennisoverdracht en oefeningen, ontmoet u ook collega’s die bij andere corporaties werken aan datakwaliteit. Een mooie manier om kennis en ervaringen te delen.

Opzet van de leergang

Er komen vier leergangen met ieder een eigen thema. Per leergang kunnen er rond de 10 personen deelnemen. De leergang neemt ongeveer vijftien maanden in beslag, met twaalf maandelijkse bijeenkomsten van een dagdeel. (In overleg met de deelnemers wordt de doorlooptijd eventueel ingekort.) In die bijeenkomsten (workshops en intervisies) gaan deelnemers aan de slag met het toepassen van de methode.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Probleem in kaart brengen en belang stimuleren: hoe kunt u het belang van datakwaliteit stimuleren binnen de organisatie, en hoe brengt u een dataprobleem in kaart en zet het op de agenda.
 • Analyse van oorzaken van problemen met datakwaliteit: door zicht te krijgen op de achterliggende oorzaken die bijdragen aan datakwaliteitsproblemen komen de aanknopingspunten bloot te liggen voor het ontwikkelen van een duurzame oplossing.
 • Opzetten van een verbeterstrategie: aan de hand van de oorzaken van een dataprobleem leert u een verbeterstrategie ontwerpen. Aan welke knoppen kunt u draaien om een hogere kwaliteit van gegevens te krijgen?

Thema’s

Tijdens de leergang gaat u in uw eigen organisatie aan de slag met de methode die gericht is op het verbeteren van gegevens binnen een van de volgende thema’s:

 1. Woningwaardering
 2. Gebruiksoppervlakte
 3. Woontypologie
 4. Energieprestatie
 5. Conditiemeting

Heeft u interesse om binnen uw corporatie met een van deze thema’s aan de slag te gaan? Dan is het zeker interessant om deel te nemen! We starten klassikaal in het midden van het land. Mocht het door ontwikkelingen rondom het coronavirus niet mogelijk zijn fysiek te starten, dan zijn de (eerste) bijeenkomsten online, bijvoorbeeld via webinars.

Planning

De eerste twee groepen starten in juni en in september starten er nog twee groepen. Alle vier groepen hebben in oktober 2021 de laatste bijeenkomst. De data van de bijeenkomsten zijn al gepland (zie hiervoor de bijlage). Op basis van belangstelling voor een van de vier thema’s vindt de indeling in groepen plaats.

Voorwaarden voor deelname

Wanneer u deelneemt aan de leergang, dan gaat Aedes ervanuit dat u:

 • alle bijeenkomsten bijwoont;
 • de huiswerkopdrachten uitvoert;
 • commitment krijgt van het betrokken management. En mensen en middelen werft, om vanuit een leerperspectief echt met een dataprobleem in uw  eigen organisatie aan de slag te gaan. Dit zorgt ervoor dat u het meeste opsteekt van de leergang.

Voor wie is de leergang?

De leergang is voor corporatiemedewerkers en/of leidinggevenden die zich afvragen hoe ze een datakwaliteitsprobleem moeten aanpakken. En die er echt mee aan de slag willen. Denk hierbij aan (proces)managers, projectleiders of adviseurs.

Kosten

Deelname aan de leergang is gratis voor medewerkers van corporaties die lid zijn van Aedes. U moet dan wel aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Wanneer u meer dan twee van de bijeenkomsten afwezig bent worden de kosten van uw deelname in rekening gebracht.

Aanmelden

Geef bij het aanmelden door naar welk thema uw voorkeur uitgaat. U kunt meerdere thema’s opgeven. De groepsindeling vindt plaats op basis van volgorde van aanmelden en de geselecteerde thema’s. Voor het definitief maken van de inschrijving nemen we contact met u op.

Meld u aan!