Invoer dPi2018 van start

Woningcorporaties kunnen voor de aanlevering van de Prognose-informatie (dPi2018) vanaf 9 november gebruikmaken van het nieuwe portaal van SBR-wonen. Dit besluit is genomen door de stuurgroep waarin Aedes, het ministerie van BZK, AW en WSW zijn vertegenwoordigd.

Om de overgang van CorpoData naar het portaal van SBR-wonen soepel te laten verlopen zijn er:

  • handleidingen en instructiefilmpjes beschikbaar
  • een kennisbank en een contactformulier voor vragen aan de Servicedesk
  • bijeenkomsten waar SBR laat zien hoe het portaal werkt en waarop corporaties bij het aanleveren van de gegevens moeten letten

Voor vragen, informatie en beschikbare middelen, ga naar de website van SBR-wonen.