Instrument

Handleiding voor winst- en verliesrekening volgens functionele indeling

Woningcorporaties zijn verplicht om hun winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. SBR-wonen heeft een handleiding gemaakt die woningcorporaties hierbij helpt. 

 

De Handleiding toepassen functionele indeling winst- en verliesrekening verslagjaar 2018 staat in de Kennisbank van SBR-wonen. Het model voor de winst-en-verliesrekening dat hiervoor gebruikt moet worden, vindt u in bijlage 3 van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 over de Toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). 

Ga naar de handleiding in de Kennisbank.