Gevraagd: input processenboek voor woningcorporaties

Aedes heeft, samen met CorpoNet, het initiatief genomen om een processenboek voor de corporatiesector te realiseren. Afgelopen jaar is de eerste stap gezet met de uitwerking van het incassoproces. Nu is het tijd om door te pakken, want goed beschreven processen besparen tijd en geld. Daarom vragen we partners die in de sector actief zijn om hun kennis over processen te delen.

Input vanuit de sector én partners

Woningcorporaties en partners hebben al diverse processen uitgewerkt, inclusief prestatie-indicatoren (KPI’s) en risico’s. Daar maken we graag gebruik van. Diverse corporaties hebben de uitgewerkte processen al toegestuurd. Bij deze doen we ook een oproep aan partners die in de sector actief zijn, zoals (ICT-)leveranciers, (proces)consultants en accountants, om hun kennis over processen te delen.

Beschikt uw organisatie over uitgewerkte procesbeschrijvingen, beschreven risico’s of KPI’s voor woningcorporaties? En ziet u het belang om de sector hiermee vooruit te helpen? Neem dan contact op met Robert Versteeg. Het levert uw organisatie waardering en een eervolle vermelding op in het processenboek.

Belang referentieprocessen

Een goed beschreven proces bespaart tijd en geld. Het helpt om processen efficiënter uit de voeren en beter te digitaliseren. Ook draagt het bij aan betere sturing en vermindering van risico’s. Woningcorporaties hebben niet alle dagelijkse processen beschreven. Daarom zijn Aedes en CorpoNet het project Processenboek gestart.

In opdracht van Aedes stellen VVA-informatisering en Squerist Business Transformation een serie referentieprocessen op. Dit doen zij in nauwe samenwerking met corporaties en stakeholders.