Bescherming persoonsgegevens vraagt blijvende aandacht

Vandaag is het 25 mei 2018. Voor mensen met kennis van de privacywetgeving voelt deze dag als een D-Day. Vanaf vandaag is namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is een wet die voorschrijft hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan. Organisaties die structureel gegevens van hun klanten, cliënten, patiënten, leden, werknemers, deelnemers en andere geïnteresseerden verwerken, moeten aan deze wet voldoen. Dus ook woningcorporaties, want zij verwerken gegevens van huurders, woningzoekenden en werknemers.

 

Vanaf 25 mei 2018 kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) handhavend optreden richting organisaties die niet voldoen aan deze wet en kan zij hoge boetes opleggen. Of de AP dit ook meteen zal doen, weten we niet. Maar los van deze handhaving en mogelijke boetes is het belangrijk dat corporaties werk maken van de implementatie van deze wet. De vele persoonsgegevens die corporaties in beheer hebben, zijn soms erg gevoelig. Zoals gegevens die de corporatie van huurders heeft ontvangen. Uiteraard mogen huurders verwachten dat de corporatie hier zorgvuldig mee omgaat.

AVG Routeplanner 
Daarom heeft Aedes de afgelopen tijd aandacht besteed aan de AVG en hebben we instrumenten ontwikkeld om corporaties te helpen bij het voldoen aan deze wet. Is uw organisatie nog niet klaar voor deze wet en moeten er nog stappen gezet worden? Bekijk dan de AVG Routeplanner voor woningcorporaties die Aedes samen met corporaties en onderzoeksbureau Privacy Company ontwikkelde. Dit instrument geeft inzicht in de belangrijkste wettelijke verplichtingen en legt concreet uit welke maatregelen een corporatie moet nemen om aan die verplichtingen te voldoen. Het instrument bestaat uit verschillende documenten, die los van elkaar zijn te gebruiken.

Ook als  uw organisatie goed op weg is en op dit moment aan deze wet voldoet, geldt dat gegevensbescherming niet stopt per 25 mei 2018. Aedes zal de ontwikkelingen op het gebied van privacy blijven volgen en u daarover informeren.

Kennisuitwisselingen en vragen
Aedes biedt ook de digitale mogelijkheid om over dit onderwerp met corporaties kennis uit te wisselen en vragen te stellen. Dat kan in de Community Digitalisering en Informatievoorziening. Inloggen kan via deze link naar de communities.  Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Bas Buitendijk, adviseur Informatiemanagement, b.buitendijk@aedes.nl.