AVG routeplanner en het gebruik van zwarte lijsten

Woningcorporaties kunnen op een zogeheten ‘zwarte lijst’ bijhouden welke huurders (tijdelijk) niet welkom zijn vanwege bijvoorbeeld een grote huurachterstand, woonfraude of hennepteelt. Soms willen corporaties deze zwarte lijsten ook uitwisselen met collega corporaties in de regio. Aan welke voorwaarden moet zo’n lijst voldoen? Aedes maakte in samenwerking met woningcorporatie Accolade een handreiking over zwarte lijsten.

In de handreiking staat uitgelegd wat een zwarte lijst is, wanneer een vergunning nodig is van de Autoriteit Persoonsgegevens en aan welke voorwaarden een zwarte lijst moet voldoen. Aedes schreef de handreiking samen met woningcorporatie Accolade.

Download de Handreiking zwarte lijsten. Aedes werkt aan een nieuwe versie.

Advocaat en mediator bij Accolade Jur Deckers geeft zijn belangrijkste tip : 'Zorg voor draagvlak voor het invoeren van een zwarte lijst, zowel binnen de corporatie als bij de belanghouders, waaronder huurdersvereniging en gemeente.'

Woningcorporaties gebruiken zwarte lijsten om ervoor te zorgen dat een vrijkomende woning niet naar een huurder gaat die zich in het verleden heeft misdragen of fraude heeft gepleegd. Of die zulke schulden heeft dat het niet verstandig is om een huurcontract af te spreken. De wering is altijd tijdelijk, meestal met een maximum van vijf jaar.

Duidelijkheid met zwarte lijsten
Werken met zwarte lijsten geeft duidelijkheid. Zo weet een voormalig huurder die uit de woning is gezet, nu wanneer hij weer aan bod kan komen voor een huis van de betreffende woningcorporatie.

Ook voorkomt de invoering van de lijsten gedwongen ontruimingen. De meeste huurders weten inmiddels dat als je bijvoorbeeld een hennepkwekerij in een huurwoning houdt, er een gedwongen ontruiming volgt. De zwarte lijst maakt hier bovenop duidelijk dat deze huurder een aantal jaren uitgeschreven wordt als woningzoekende. Bij woningtoewijzing is door het werken met een zwarte lijst de kans nagenoeg uitgesloten dat een kandidaat gezien zijn woonverleden er toch tussendoor glipt. Hiernaast verlopen intakegesprekken met kandidaat huurders efficiënter met een zwarte lijst, legt Jur Deckers uit.

AVG Routeplanner voor woningcorporaties
De handreiking zwarte lijsten is onderdeel van de AVG Routeplanner. De AVG Routeplanner ondersteunt corporaties bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees meer over de Routeplanner.

De AVG Routeplanner wordt nog regelmatig geactualiseerd met nieuwe documenten. Privacyvraagstukken worden ook besproken op de community Privacy en Informatiebeveiliging