Datakwaliteit voor woningcorporaties: daar werken we samen aan

Datakwaliteit op orde krijgen én houden om bij te dragen aan een betere dienstverlening aan huurders, een efficiëntere organisatie en meer werkplezier. Dat is een uitdaging waar woningcorporaties voor staan. Het heeft het meeste effect om daar collectief mee aan de slag te gaan. Een eerste groep enthousiaste corporatiemedewerkers is hiermee gestart tijdens de kick-off van het project Datakwaliteit van Aedes.

Datakwaliteit moet je aanpakken bij de bron. Gebruikers en producenten van data moeten met elkaar in gesprek. En Excel-sheets daar moeten we vanaf. Dat zijn kortweg de conclusies van de kick-off van het project Datakwaliteit op donderdag 31 januari bij woningcorporatie Portaal in Utrecht. Ruim twintig corporatiemedewerkers waren bij elkaar om vorm en inhoud te geven aan het project. 

Het doel van het Aedes-project Datakwaliteit is om een methodiek op te leveren die voor alle woningcorporaties bruikbaar is, aangevuld met een aantal praktische instrumenten voor het meten en verbeteren van datakwaliteit.

Cultuuromslag
Tijdens deze eerste bijeenkomst ging het vooral over de aanpak van het project Datakwaliteit. Wat moet er gebeuren? Hoe maken we het interessant voor andere corporaties om aan te sluiten? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen die bij een corporatie werkt er het belang inziet van datakwaliteit. Dus van werknemer tot bestuurder. Een lastige opgave, want er is ook weerstand bij corporatiemedewerkers.

Datakwaliteit is niet alleen een technisch probleem, het vraagt ook om een cultuuromslag

Mensen moeten buiten de grenzen van hun eigen afdeling kijken. Dat is in de waan van de dag niet altijd makkelijk. Veel corporaties zijn al gestart met het hervormen van hun datakwaliteit, maar er is genoeg ruimte voor verbetering.

Samen aan de slag
Er bestaan verschillende best practice-methoden voor verbetering van datakwaliteit. Een ervan is de Getting In Front on Data-methode van auteur Tom Redman. Deze methode is praktisch en laagdrempelig. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over hoe deze methode toe te passen is bij woningcorporaties. Daarbij komen vragen op zoals: Tegen welke problemen met datakwaliteit lopen alle corporaties aan? Wanneer is datakwaliteit voor corporaties goed genoeg? Welke gegevens moeten we standaardiseren? Corporaties beantwoorden deze vragen samen in het project. Het samen aanpakken van grote projecten brengt corporaties niet alleen verder, maar het zorgt ook voor uniforme oplossingen. Daarnaast scheelt het in tijd en kosten.

Breder programma
Het project Datakwaliteit is onderdeel van een breder programma waarmee Aedes corporaties wil helpen om binnenshuis de basis op orde te krijgen bij informatievoorziening. Dit is nodig om later o.a. system2system-gegevens uit te kunnen wisselen via Standard Business Reporting (SBR). Andere projecten in dit programma gaan over standaardisatie. Zo is er een Referentie Grootboek Schema (RGS) opgeleverd en start er binnenkort een project om te komen tot een processenboek met referentieprocessen.

Community Digitalisering en Informatievoorziening
Meepraten of ideeën uitwisselen? Dat kan in onze community. We zijn benieuwd wat uw beeld is van goede datakwaliteit. En uiteraard laten we ons graag inspireren door uw vooruitstrevende praktijkvoorbeelden.