Proces

6+7 Toets crisisplannen regelmatig

Evalueren levert waardevolle lessen en aanvullingen voor de bestaande crisismanagementplannen. Dit geldt zowel voor evaluaties van echte gebeurtenissen als van oefeningen.

Toets ook minimaal iedere twee jaar de plannen met het oog op personeelswisselingen en organisatieveranderingen. Hou de basisinformatie continu actueel: wie wat wanneer moet doen en welke informatie op welk moment met wie gedeeld moet worden.

Voorbeelden van evaluaties na een crisis
Evaluatie asbestcalamiteit in Utrecht (Mitros)
Evaluatie galerijflats Leeuwarden (WoonFriesland)

Aedes Handelingskader crisismangement
Het Handelingskader crisismanagement – ontwikkeld door Aedes, corporaties en CrisisProfs – geeft stapsgewijs inzicht in wat er in een organisatie nodig is om goed voorbereid te zijn op een crisissituatie.