Proces

5 Oefen crisissituaties

Regelmatig opleiden, trainen en oefenen houdt crisismanagement levend in de organisatie. Doe dat op zowel strategisch/tactisch als operationeel niveau.

Opleidingen geven een theoretisch fundament aan het trainen van vaardigheden. Oefeningen bieden vervolgens de mogelijkheid om in een reëel scenario ervaring op te doen.

'Trek bij incidenten op met de gemeente'

Aedes Handelingskader crisismanagement
Het Handelingskader crisismanagement – ontwikkeld door Aedes, corporaties en CrisisProfs – geeft stapsgewijs inzicht in wat er in een organisatie nodig is om goed voorbereid te zijn op een crisissituatie.