Crisismanagement asbest: 'Hou het klein'

Woningcorporatie Havensteder moest 200 bewoners onmiddellijk elders onderbrengen na de vondst van asbest. ‘Het belangrijkst is om de chaos te bezweren en een calamiteit zo snel mogelijk terug te brengen tot een regulier project.’ Dat leerde Henk Rotgans, directeur Ontwikkeling en Onderhoud.

Begin 2013 kwam er onverwacht asbest vrij bij werkzaamheden van Havensteder in een 55plus-woning. Henk Rotgans pakte meteen de telefoon om zijn collega’s van Mitros advies te vragen. ‘De situatie leek vergelijkbaar. En dat was ook zo. 200 bewoners hadden onmiddellijk vervangend onderdak nodig. En in drie maanden hebben we 60 ton asbesthoudend materiaal verwijderd.’

Chaos bezweren
De eerste paar weken was er sprake van een crisistoestand. ‘Ik had intensief contact met de directeur van het COT en we huurden de eerste drie weken iemand in van Dietz-communicatie. Daarna konden we het zelf aan. Met 18 mensen waren we permanent bezig met de situatie.’ Zelf was hij eindverantwoordelijk voor het hele proces. Zijn crisisteam bestond uit de managers Communicatie, Onderhoud en Wijkteam en een grote groep medewerkers daaromheen. ‘Het COT hielp me bij het bezweren van de chaos om zo snel mogelijk de asbestverwijdering weer in een gebruikelijke projectaanpak te brengen.’

Klein houden
Als corporatie hou je regie door die eerste acties in de crisisfase goed en doeltreffend uit te voeren, weet Rotgans inmiddels. En het is goed om daarbij een externe sparringpartner in te schakelen. ‘We hielden het vertrouwen van bewoners door ze persoonlijk te benaderen. Daarnaast hadden we goed contact met de bewonersorganisatie. Ook de lijnen met de gemeente en GGD waren goed. Daardoor kwam de zaak niet in de publiciteit en was er ook geen sprake van een GRIP-situatie, waarbij anderen de regie overnemen in verband met de veiligheid. Het klein houden, was de insteek. En dat is ons goed gelukt.’

Bewoners centraal
Havensteder heeft een calamiteitenplan met in het verlengde een asbestprotocol. Dat is nu aangepast. ‘Niet de techniek, maar de GGD heeft nu een veel prominentere rol. De zorg van bewoners om hun gezondheid is het belangrijkst. Het calamiteitenplan is vrij compact, niet een heel boekwerk. Het is een handelingsperspectief. Hoe handelen we als er dit en dit gebeurt. Plus de do’s en don’t s op het gebied van communicatie. Dat hebben we gedeeld met onze medewerkers en toezichthouders.’

Aedes Handelingskader crisismanagement
Het Handelingskader crisismanagement – ontwikkeld door Aedes, corporaties en CrisisProfs – geeft stapsgewijs inzicht in wat er in een organisatie nodig is om goed voorbereid te zijn op een crisissituatie.