Proces

3 + 4 Plannen om een crisis de baas te kunnen

Wat gaan we op welke manier doen om een mogelijke crisis te kunnen beheersen? Welke mensen en middelen zijn bij ieder scenario nodig, wat moeten zij weten en wat moeten zij doen? In de beleids- en planvormingsfase voor crisismanagement gaat het over het vertalen van de risico-inventarisatie naar concrete doelen.

Beleid is gericht op het voorkomen en beperken van schade en een zo spoedig mogelijk herstel. Het beleidsplan is de basis voor de plannen voor crisis- en continuïteitsmanagement. Zo'n plan geeft handvatten aan betrokken functionarissen in geval van een crisis. Het helpt om de crisis zo effectief mogelijk te beheersen door de juiste maatregelen en acties tijdig en efficiënt uit te kunnen voeren. Zie ook de voorbeeldaanpak.

In crises onderscheiden we een aantal fasen: alarmering/opschaling, respons, herstel en nazorg. Voor iedere fase is een concreet plan van aanpak nodig.

Voor alarmering/opschaling dient een alarmeringsprocedure beschreven te worden.
Voor optimale uitvoering van alle rollen is het handig om functie-gebonden controlelijsten (taakkaarten) te hebben waardoor functionarissen stap voor stap weten hoe ze dienen te handelen en met wie ze contact moeten opnemen tijdens een crisis.

Aedes Handelingskader crisismanagement
Het Handelingskader crisismanagement – ontwikkeld door Aedes, corporaties en CrisisProfs – geeft stapsgewijs inzicht in wat er in een organisatie nodig is om goed voorbereid te zijn op een crisissituatie.