1 Bewust van risico's

Het initiatief ligt bij het bestuur om een corporatie bewust te maken en goed voorbereid te laten zijn op een mogelijke crisissituatie. Het is een voorwaarde dat alle medewerkers inzicht hebben in mogelijke risico’s en wat dat zou kunnen betekenen voor hun dagelijkse werk.

Stap 1 in crisismanagement is het in rustige tijden (de koude fase) bestuurlijk verankeren van alles wat te maken heeft met veiligheid en wonen ten tijde van een crisissituatie. Het vooraf vastleggen van deze aanpak geeft de tijd om wettelijke en morele verantwoordelijkheid grondig tegen elkaar af te wegen. Het helpt enorm als een organisatie weet wie, wat, wanneer moet doen en welke informatie op welk moment met wie gedeeld moet worden. In het Handelingskader crisismanagement kunt u hierover meer lezen.

Bert Wijbenga van Woonbron: 'Een crisis gaat meestal over dood, leven en gezondheid'

Lidy van der Schaft van De Key: crisisbeleid om het hoofd koel te kunnen houden