Praktijk

‘Een crisis gaat meestal over dood, leven en gezondheid’

In een crisis worden reputaties van mensen en bedrijven gemaakt of gebroken, zegt Bert Wijbenga, voorzitter van de raad van bestuur van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron. De voormalige chef van het politiecorps Flevoland, weet als geen ander waarom het belangrijk is om goed voorbereid te zijn op een crisis.

Wat moet een corporatie minimaal doen om zich voor te bereiden op een mogelijke crisis?
‘Een crisis gaat meestal over dood, leven en gezondheid. In de corporatiesector praat je dan over asbest, legionella, instorten van gebouwen, grote brand. Daar aandacht voor hebben, is heel belangrijk. Dit bewustzijn begint bij de bestuurder.
De basiszaken zijn met weinig moeite vrij makkelijk op orde te brengen. Dan heb je het over zaken als: wat doen we als er nu gebeld wordt bij crisis. Wie doet wat, welke rollen, weten die mensen dat? Zijn ze er op toegerust?’

Is de corporatiebranche voldoende voorbereid?
‘Mijn indruk is dat veel corporaties niet optimaal voorbereid zijn op een mogelijke crisis. Ze kunnen daarin nog een slag maken. Op zich is het niet ingewikkeld. Maar je moet wel tijd en moeite nemen om zaken door te denken. Is het hoofd Wonen verantwoordelijk voor opvang van bewoners bij een calamiteit? Dan moet je ook nagedacht hebben over opvanglocaties en een nummer hebben dat je kan bellen over voedselvoorziening. Je moet ook kennis hebben van de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP); weten in welke situaties je te maken krijgt met de gemeente, of wanneer de commando-unit van de brandweer in actie komt.’

Hoe bereidt Woonbron zich voor?
‘Af en toe oefenen is erg belangrijk. Dat hebben we hier nu twee keer gedaan. Gewoon op woensdagavond rondbellen over een fictieve brand in een woonzorg-complex. De eerste keer bleek een derde van onze mensen telefonisch niet bereikbaar. Bovendien waren er misverstanden over wie wat moest doen. De tweede keer ging het stukken beter.'

Aedes Handelingskader crisismanagement
Het Handelingskader crisismanagement – ontwikkeld door Aedes, corporaties en CrisisProfs – geeft stapsgewijs inzicht in wat er in een organisatie nodig is om goed voorbereid te zijn op een crisissituatie.