Goed voorbereid zijn op een crisis

Weet iedereen in uw organisatie wie wat moet doen als er zich een crisissituatie voordoet, bijvoorbeeld een brand of explosie? Het Handelingskader crisismanagement – ontwikkeld door Aedes, corporaties en CrisisProfs – geeft stapsgewijs inzicht in wat er in een organisatie nodig is om goed voorbereid te zijn op een crisissituatie.

Het Handelingskader crisismanagement is een stappenplan voor de voorbereiding op een mogelijke crisis, de inrichting van de organisatie en adequate communicatie tijdens een crisis. De stappen in het handelingskader variëren van bewustwording, risico-inventarisatie, beleids- en planvorming tot oefenen en trainen.