Publicatie

Vereniging Bouwtoezicht publiceert Handreiking asbestcommunicatie

Goede informatie en communicatie bij asbestwerkzaamheden voorkomt onnodige paniek. Te vaak gaat het juist in de communicatie met bewoners én tussen partijen onderling, niet goed. Daarom maakte de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland de Handreiking asbestcommunicatie.

Asbest leidt vaak tot veel vragen en paniek. Goede communicatie is daarom cruciaal. Naar bewoners, maar ook tussen partijen die betrokken zijn bij asbestverwijdering. Denk aan de gebouweigenaar, inventariseerders, verwijderaars, gemeente, brandweer, politie en GGD.
‘Communicatie is net zo belangrijk als het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest’, aldus de Handreiking.

De praktische Handreiking asbestcommunicatie, geschreven voor gemeenten, provincies en ministeries, is ook voor gebouweigenaren relevant en informatief.