Advies en trainingen crisismanagement

Woningcorporaties moeten blijven functioneren, ook bij een ramp of crisis. CrisisProfs biedt diverse workshops en maatwerktrainingen om hierbij te ondersteunen. De advies- en trainingsorganisatie voor crisismanagement helpt bij het ontwikkelen en in de praktijk brengen van crisismanagement. Deze aanpak sluit aan bij het 7-stappenplan Crisismanagement dat CrisisProfs samen met Aedes en corporaties ontwikkelde.

Het 7-stappenplan Crisismanagement biedt de benodigde structuur om iedere organisatie crisisbestendig te maken. Het resultaat is dat alle medewerkers binnen uw woningcorporatie weten wat hun verantwoordelijkheden en taken zijn bij een mogelijke crisis en hoe zij deze het beste kunnen uitvoeren.

Enkele voorbeelden uit het programma van CrisisProfs:

Advies bij ontwikkelen crisisbeheersingsbeleid

Hoe beter de voorbereiding op een ramp of crisis, hoe beter de servicecontinuïteit voor bewoners verloopt. CrisisProfs helpt corporaties bij het opstellen van crisisbeheersingsbeleid met behulp van het 7 stappenplan, waardoor duidelijk is wie welke rol heeft tijdens een crisis en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen. Planvorming en training bieden u zekerheid dat uw corporatie adequaat kan reageren op crises.

Simulatietrainingen

De coronacrisis laat zien dat voorbereiding en samenwerking van het grootste belang zijn om de gevolgen te minimaliseren. Naast een pandemie kan uw corporatie met vele vormen van crises te maken krijgen, bijvoorbeeld een grote brand of uitval van nutsvoorzieningen. De simulatietraining bootst een dergelijke crisissituatie na. Deelnemers doen realistische crisiservaring op, zonder dat ze echte risico’s lopen. De realistische scenario’s en concrete feedback van ervaren crisisexperts belichten de situatie vanuit verschillende invalshoeken. Dit geeft duidelijkheid over de rollen en taken in uw organisatie tijdens een crisis.

Workshop: door evaluatie naar crisiproof-organisatie

Een interactieve workshop biedt de mogelijkheid geleerde lessen uit een crisis in uw corporatie toe te passen. Een evaluatie helpt u tijdens de volgende crisis snel en juist te reageren waardoor gevolgen beperkt blijven. De beste manier om uw crisisorganisatie te versterken, is door direct verbeteringen door te voeren.

Meer weten of nog vragen aan CrisisProfs?

Neem gerust contact op met Kitty Hahn (06) 439 32 804 of Annette Barnas (06) 466 03 518 of kijk op de website van CrisisProfs.

Andere trainingsorganisaties

Aedes adviseert om te kijken waar in uw organisatie de specifieke ontwikkelbehoefte op het gebied van crisismanagement ligt en of dit aansluit bij het 7-stappenplan Crisismanagement. Naast CrisisProfs zijn er uiteraard ook andere organisaties die trainingen aanbieden op het gebied van crisismanagement.