‘Trek bij incidenten op met de gemeente’

‘De gemeente is voor woningcorporaties de belangrijkste schakel bij (grootschalige) incidenten en crisissituaties’, zegt Joost Keemink van veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. ‘Zorg dat je in rustige tijden de adviseur openbare orde of Officier van Dienst bevolkingszorg (afgekort: OvD-Bz) van de gemeente leert kennen en daarmee afspraken maakt.’ In dit artikel geeft hij vijf tips aan corporaties voor een goede voorbereiding op crisissituaties.

Tip 1: Leg in rustige tijden contact met de OvD-Bz bij de gemeente.
‘De OvD-Bz is bij incidenten en crisissituaties de "hoogst leidinggevende in het veld" vanuit de gemeente. Tijdens crisissituaties kunnen corporaties het beste optrekken met deze functionaris. Hij kent de weg, weet hoe de hulpdiensten samenwerken in een veiligheidsregio en is op de hoogte van alle crisisprotocollen GRIP 1 tot en met 5. Dat is kennis die bij een corporatie niet standaard aanwezig hoeft te zijn. Heeft een corporatie woningen in meerdere gemeenten? Dan is het goed vooraf af te stemmen welke OvD-Bz in rustige tijden aanspreekpunt is.’

Tip 2: Wissel telefoonnummers uit en zorg voor één noodnummer dat dag en nacht bereikbaar is.
‘Stel een noodnummer, eventueel met piketdienst, in bij de corporatie. Als zich dan iets voordoet, dan kan de OvD-Bz van de gemeente snel contact leggen met de juiste mensen bij de corporatie. Zonder eerst in een lange wachtrij aan de telefoon te hoeven wachten. Wijs bij de corporatie medewerkers aan die bij grote incidenten aanspreekpunt zijn en (snel) ter plaatse kunnen zijn. Stem in overleg met de OvD-Bz af waaraan deze medewerkers dienen te voldoen. Zij kunnen eventueel ook een basiscursus crisisbeheersing volgen.’

Tip 3: Stem in rustige tijden het crisisplan van de corporatie af met de OvD-Bz.
‘Bekijk bijvoorbeeld samen wat lokale uitwijklocaties kunnen zijn om bewoners al dan niet langdurig op te vangen als ze niet terug naar hun huis kunnen. Is dat een hotel? Of zijn er andere opties? Maak ook afspraken over de communicatie met bewoners. Je kunt bijvoorbeeld al bepaalde brieven voorbereiden, zodat je deze tijdens incidenten slechts nog op details hoeft aan te passen. En bedenk wie er betrokken moeten zijn bij een eventuele bijeenkomst voor bewoners.’

Tip 4: Oefen met een crisissituatie die zich bij een corporatie kan voordoen.
‘In veiligheidsregio’s wordt elk jaar geoefend met incidenten en crises. De OvD-Bz weet wie deze oefeningen organiseert. Spreek af om ook eens een scenario te kiezen waarin de corporatie een belangrijke rol heeft.’

Tip 5: Verken, met een gespecialiseerde organisatie, de stappen die je moet zetten op het gebied van crisisbeheersing.
‘Bij crisisbeheersing komt veel kijken. Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor belangrijke taken tijdens incidenten met huurders. Denk onder andere aan de noodopvang, crisiscommunicatie en heel belangrijk: de nafase (taken vanaf het moment dat hulpverleners – en ook de gemeente – het incident aan de corporatie overdragen). Gespecialiseerde organisaties die veel ervaring hebben met crisismanagement kunnen daarbij adviseren en ondersteunen.’

7-stappenplan crisismanagement

Het 7-stappenplan crisismanagement van Aedes en CrisisProfs biedt stapsgewijs inzicht in wat een woningcorporatie nodig heeft om zich voor te bereiden op een crisissituatie. Het stappenplan vormt de basis voor uw crisismanagementorganisatie. Daarmee kunt u samen met alle betrokken medewerkers in de organisatie op alle fronten juist en tijdig reageren, de schade beperken en erger voorkomen.