Wat te doen bij een corona-geval in een complex van de corporatie?

Overal kunnen mensen wonen met corona(verschijnselen), dus ook in complexen van woningcorporaties. Hieronder leest u wat u in dat geval kunt doen.

1. Een huurder in het complex heeft corona(verschijnselen)

  • Uiteraard geldt altijd dat huurders de richtlijnen van de overheid en het RIVM in acht moeten nemen.
  • Voor patiënten die symptomen van het coronavirus hebben of waarvan dit is vastgesteld en die zelfredzaam zijn: zij moeten thuis uitzieken zolang dit verantwoord is. In veel regio’s zal de lokale GGD de persoon vragen alle relevante contacten te waarschuwen of zal de GGD dat zelf doen.
  • In het kader van de privacy is het onwaarschijnlijk dat de GGD de verhuurder van het betreffende complex zal inlichten dat er sprake is van corona bij een huurder. De GGD is hier, volgens de Wet publieke gezondheid, leidend in. De GGD beoordeelt of ze het inlichten van verhuurder en bewoners noodzakelijk acht.

2. Het is bekend dat iemand in het complex corona heeft

  • Als een (mogelijke) besmetting in een wooncomplex algemeen bekend is (bijvoorbeeld omdat iemand is overleden of omdat er een ziekenhuisopname is) dan kan het zijn dat hier onrust over ontstaat. Het is dan van belang om de lokale GGD te raadplegen en de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM met de bewoners te communiceren.
  • Bekijk of het mogelijk is om samen met  de lokale GGD een brief op te stellen. In deze brief kunt u mededelingen doen over de besmetting, het (mogelijke) risico dat bewoners van het complex hebben gelopen.
  • Tenzij er andere aanwijzingen zijn, kunt u aangeven dat het risico op besmetting gering is als men de richtlijnen in acht heeft genomen.