Veiligheid in bouw voorop in protocol 'Samen veilig doorwerken'

Een aantal partijen in de bouw- en technieksector heeft samen het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het is een handreiking voor werkgevers en werknemers hoe op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Ook Aedes ondertekende: het protocol sluit aan bij het uitgangspunt voor woningcorporaties: laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is.

Update 22 augustus 2020

Het protocol Samen veilig doorwerken is aangepast aan de nieuwe corona-richtlijnen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 

  • De quarantaineperiode van twee weken is verkort naar tien dagen.
  • De richtlijnen voor het samen reizen zijn bijgesteld door de Rijksoverheid. Vanaf drie inzittenden is een niet-medisch mondkapje verplicht, een reserveringssysteem is niet verplicht. Houd voor het bron- en contactonderzoek van de GGD een rittenadministratie bij.


Het protocol kwam tot stand in gesprekken met de ministers Knops (BZK) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) met advies van het RIVM en de Inspectie SZW. Naast Aedes ondersteunen NEPROM, VNG en AFNL-NOA (belangenbehartiger het mkb in bouw, afbouw en infra), de Woonbond, CNV, FNV Bouwen en Wonen, en FNV Metaal de afspraken.

Gezondheid bewoners

Doel is om zoveel mogelijk bouwactiviteiten door te laten gaan zonder de gezondheid van werknemers en bewoners  in gevaar te brengen. Op die manier blijft zoveel mogelijk werkgelegenheid in de bouw behouden. Aedes adviseerde woningcorporaties al onderhoud, renovatie en bouwactiviteiten zoveel mogelijk door te laten gaan. Aangezien woningcorporaties zorgdragen voor hun bewoners, onder wie kwetsbare mensen, kan dit wel alleen als hun gezondheid gegarandeerd wordt.

Gedragsregels

De gedragsregels uit het protocol worden de komende periode actief naar werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector gecommuniceerd. De belangrijkste punten:

  • Ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats; werk in kleine vaste teams op vaste locaties; houdt 1,5 meter afstand en overleg en eet niet samen in een bouwkeet.
  • Voor werkzaamheden in huis: zorg dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Werk niet als werknemers of bewoners verkouden of ziek zijn.

Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners of gebruikers verblijven is er reden voor extra voorzichtigheid. Voorafgaand is instemming van de bewoners of gebruikers nodig. Wordt geen instemming gegeven dan wordt geacht dat het werk niet veilig kan worden uitgevoerd.

De uitgangspunten van het protocol heeft Aedes samengevat in een overzichtelijke poster met de hygiëneregels in twee verschillende varianten.

Planning en overleg

Er blijft de komende periode overleg tussen bouwers, opdrachtgevers, corporaties en netbeheerders over veilig werken. Naast het doorgaan van lopende projecten en aanbestedingen is de vergunningverlening essentieel. Het Rijk en de bouwsector roepen daarom provincies en gemeenten op door te blijven gaan met vergunningverlening. Ook wordt bekeken of renovatie- en onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden.

Download het protocol Samen veilig doorwerken.

Voorbeeld uit de praktijk van corporaties

Meer informatie