Protocol ‘Samen veilig doorwerken‘

Een aantal partijen in de bouw- en technieksector heeft samen het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het is een handreiking voor werkgevers en werknemers hoe op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Ook Aedes ondertekende: het protocol sluit aan bij het uitgangspunt voor woningcorporaties: laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is. 

Update 27 januari 2021

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Deze maatregelen leiden vooralsnog NIET tot aanpassing van het huidige protocol Samen veilig doorwerken. Corporaties mogen dan ook blijven doorwerken, ook tijdens de avondklok. Werknemers die werken tijdens de avondklok hebben wel een werkgeversverklaring en eigen verklaring nodig. De Rijksoverheid heeft hiervoor standaard formulieren beschikbaar gesteld. Deze zijn onderaan dit artikel te downloaden, samen met een Q&A over de avondklok.


Het maximum aantal privé-gasten is teruggebracht naar 1 persoon per huishouden per dag. Als voor het uitvoeren van het werk het noodzakelijk is om met meer dan 1 persoon aanwezig te zijn in een huishouden, dan is dit toegestaan op basis van de uitzondering die de Rijksoverheid voor groepsverbanden maakt. Natuurlijk blijven de veiligheidsvoorschriften uit het protocol gelden.


Per 27 januari is er een nieuwe versie van het protocol (versie 12) beschikbaar. Dit is niet naar aanleiding van de aangescherpte corona-maatregelen, maar in verband de invoering van het testbeleid tijdens quarantaine voor reizigers. Vanaf 20 januari 2021 kunnen reizigers zonder klachten op de 5e dag van de quarantaine een coronatest aanvragen.

 

Het protocol kwam tot stand in gesprekken met de ministers Knops (BZK) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) met advies van het RIVM en de Inspectie SZW. Naast Aedes ondersteunen Bouwend Nederland, Techniek Nederland, NEPROM, VNG en AFNL-NOA (belangenbehartiger het mkb in bouw, afbouw en infra), de Woonbond, CNV, FNV Bouwen en Wonen en FNV Metaal de afspraken.

Gezondheid bewoners

Doel is om zoveel mogelijk bouwactiviteiten door te laten gaan zonder de gezondheid van werknemers en bewoners  in gevaar te brengen. Op die manier blijft zoveel mogelijk werkgelegenheid in de bouw behouden. Aedes adviseerde woningcorporaties al onderhoud, renovatie en bouwactiviteiten zoveel mogelijk door te laten gaan. Aangezien woningcorporaties zorgdragen voor hun bewoners, onder wie kwetsbare mensen, kan dit wel alleen als hun gezondheid gegarandeerd wordt.

Gedragsregels

De gedragsregels uit het protocol worden de komende periode actief naar werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector gecommuniceerd. De belangrijkste punten:

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Was je handen regelmatig.
  • Nies en hoest in je elleboog.

Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners aanwezig zijn, is er reden voor extra voorzichtigheid. Bewoners moeten vooraf toestemming geven, zeker als zij behoren tot kwetsbare groepen. Is er geen toestemming, dan kan het werk blijkbaar niet veilig worden uitgevoerd.
Bij het eerste persoonlijke contact met de bewoner draagt de vakman een mondkapje. De vakman maakt met de bewoner afspraken om veilig te kunnen werken. Het doel hiervan is om nauwe contactmomenten (waarbij 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is) te voorkomen. De vakman kan met deze afspraken veilig doorwerken zonder mondkapje of face shield. Als er alsnog nauwe contactmomenten nodig zijn met bewoners (waarbij 1,5 meter afstand niet mogelijk is), dan draagt de vakman een mondkapje of face shield. De vakman vraagt de bewoner dit ook te doen.

Planning en overleg

Er blijft de komende periode overleg tussen bouwers, opdrachtgevers, corporaties en netbeheerders over veilig werken.

Download het protocol Samen veilig doorwerken.

Helpdesk Corona Bouw en Techniek

Sociale partners die betrokken zijn bij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ hebben een helpdesk opgericht. Op de website van de helpdesk zijn verschillende handige documenten te downloaden zoals checklists, posters en infographics.

Voorbeeld uit de praktijk van corporaties


Meer informatie