Registratiepunt voor maatwerk huur coronacrisis

Huurders met financiële problemen door de coronacrisis kunnen de verhuurder verzoeken om een passende oplossing bij de betaling van de huur. Wie daarbij problemen ondervindt met de verhuurder, kan een melding doen bij het Registratiepunt maatwerk huur coronacrisis van de Huurcommissie.

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) monitort de Huurcommissie hoeveel huurders door de coronacrisis problemen ondervinden en onvoldoende of geen betalingsregeling van hun verhuurder kregen. Huurders die tevreden zijn over de gevraagde betalingsregelingen, worden niet geregistreerd.

Meldingen

In principe kunnen alle huurders van woonruimte een melding doen, ongeacht bij welke verhuurder zij huren. Huurders van bedrijfsruimten kunnen hier niet terecht. De Huurcommissie checkt – als de huurder hiermee akkoord gaat – de melding bij de betreffende verhuurder, maar neemt die niet inhoudelijk in behandeling. Vervolgens geeft de Huurcommissie de meldingen anoniem door aan de minister naar soorten verhuurders (corporaties, particulieren, beleggers).

Met de verzamelde data kan het ministerie van BZK de omvang en aard van de problematiek analyseren en waar nodig aanvullende maatregelen nemen in het huurbeleid. Het registratiepunt blijft in ieder geval tot en met september 2020 actief.

Meldingen kunnen online worden gedaan bij het Registratiepunt van de Huurcommissie. Voor huurders zonder toegang tot internet is er een telefonische helpdesk bereikbaar op 070 – 375 43 00.